Räätälöi oma TES

Räätälöi oma TES

bisneskokous
Yrityskohtainen työehtosopimus mahdollistaa sen, että työehdot voidaan räätälöidä yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin.

Yrityskohtainen  työehtosopimus on vaihtoehto valtakunnallisten yhdistysten tekemälle työehtosopimukselle. Yrityskohtaisella sopimuksella voidaan sopia laajasti asioista ja räätälöidä työehdot vastaamaan paremmin oman yrityksen ja henkilöstön tarpeita. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, vaan työpaikalla voidaan hyödyntää jo olemassa olevia hyvä ratkaisuja.

MIKSI YRITYSKOHTAISTA TYÖEHTOSOPIMUSTA KANNATTAA HARKITA?

Kun työehdoista sovitaan lähellä työn tekemistä ja teettämistä, vastuu työpaikan tulevaisuudesta kasvaa. Toimintamallilla voidaan saavuttaa monia etuja:

  • Yrityksen ja henkilöstön yhteistyö syventää ymmärrystä päätettyjen työehtojen hyödyistä (yritysTES = yhteinen etu).
  • Yrityskohtaisesti voidaan sopia mm. palkkausjärjestelmistä, palkan tarkistuksista, etuuksista, säännöllisen työajan pituudesta, henkilöstön edustuksesta, paikallisen sopimisen käytännöistä ja työrauhasta.
  • Tuottavuus ja kilpailukyky paranevat. 
  • Sitoutuminen työhön, työmotivaatio ja työhyvinvointi kasvavat.
  • Yrityskuva ja vetovoima vahvistuvat.
  • Mahdollisten poliittisten seikkojen rooli vähenee työehdoista sovittaessa. 
  • Keskeiset kysymykset voidaan ratkaista jo sopimuksesta neuvoteltaessa ilman myöhempiä jatkoneuvotteluita.
  • Paikallisen yhteistyön lisääntyminen vahvistaa työrauhaa.

Oma TES vie paikallisen yhteistyön huipputasolle! Valtakunnalliset työehtosopimukset tarjoavat monia toisin sopimisen mahdollisuuksia, mutta yrityskohtainen TES tarjoaa enemmän. Tällainen sopimisen tapa on ennakoiva: se kannustaa molemminpuoliseen aloitteellisuuteen, jatkuvaan yhteiseen kehittämiseen ja muutosvalmiuteen.

TEKNOLOGIATEOLLISUUS TUKEE JA AUTTAA  

Alkuun pääset tutustumalla yrityskohtaisen TES-sopimisen mahdollisuuksiin sekä arvioimalla omia tarpeita ja tavoitteita. Tärkeää on ottaa myös henkilöstö jo aikaisessa vaiheessa mukaan pohtimaan, mitkä ovat tarkoituksenmukaisimmat tavat työpaikkakohtaiselle sopimiselle. Lisätietoa sopimisen mahdollisuuksista löydät Teknologiateollisuus ry:n kanavilta.

Teknologiateollisuus ry auttaa monin tavoin yrityksiä, jotka haluavat neuvotella yrityskohtaisista työehtosopimuksista. Tarjoamme jäsenyrityksille kokonaisvaltaista tukea: muun muassa tukiaineistoja, koulutusta, räätälöityä konsultointiapua ja tarvittaessa taustatukea neuvotteluiden aikana.

Tutustu esitteeseen Räätälöi oma TES

YritysTes-tietopankki
Teknologiateollisuus ry on avannut jäsenyritysten käyttöön laajan YritysTES-tietopankin, joka tarjoaa tietoa yrityskohtaisesta sopimisesta ja auttaa yrityksiä neuvoteltaessa yrityskohtaisista työehtosopimuksista. Tavoitteena on, että yritykset osaavat hyödyntää yrityskohtaisen sopimisen mahdollisuudet ja löytävät ratkaisuja omiin yrityskohtaisiin tarpeisiin. Jäsenyrityksille on toimitettu erikseen linkki tähän tietopankkiin.

Ota yhteyttä:
puh. 09 1923 222 (ma-pe klo 9-16)
sähköposti: tyosuhdekysymykset@teknologiateollisuus.fi 

Teknologiateollisuuden jäsenyrityksen edustaja! Seuraathan myös sähköpostiasi, jotta saat ajankohtaiset tiedotteet ja jäsenkirjeet.