Soimakallio Helena

Johtaja, kestävä kasvu
040 550 7706

Helena Soimakallio toimii sekä Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n toimitusjohtajana, että Teknologiateollisuuden toimintaympäristöjohtajana.

Näissä tehtävissä hän osallistuu laajasti kiinteistö- ja rakennusalan, teknologiateollisuuden sekä infra-alan lainsäädäntö-, politiikka- ja kehityshankkeiden seurantaan, vaikuttamiseen ja koordinointiin niin kotimaassa kuin EU:ssakin.

Helenalla on liki 30 vuoden työhistoria energiateollisuudesta sekä kiinteistö- ja rakennusalalta. Hän siirtyi Teknologiateollisuuden joukkueeseen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin toimitusjohtajan paikalta syksyllä 2017. Tätä ennen hän on toiminut useissa eri johto- ja asiantuntijatehtävissä muun muassa Kemijoki Oy:ssä, Imatran Voima Oy:ssä (nykyinen Fortum Oyj), Energia-alan keskusliitossa sekä vesi- ja ympäristöhallituksessa.

Helenan laajaa kokemusta on hyödynnetty myös useissa eri organisaatioiden hallituksissa ja muissa hallintoelimissä sekä asiantuntijatyöryhmissä. Tällä hetkellä hän on muun muassa kiinteistö- ja rakennusalan henkilöpätevyyksiä toteavan FISE Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenenä Metalliteollisuuden Standardoimisyhdistys METSTA ry:n ja Rakentamisen Laatu RALA ry:n hallituksissa sekä Rakennustietosäätiö RTS sr:n ja Forum Virium Helsinki ry:n edustajistoissa. Hän on lisäksi KIRA-foorumin ja KIRA-digi-hankkeen johtoryhmän jäsen.

Kansainvälisistä luottamustoimista merkittävimpiä ovat olleet CIBin (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) presidenttiys ja pitkäaikainen hallituksen jäsenyys, ECCEn (European Council fo Civil Engineers) varapuheenjohtajuus ja hallitusjäsenyys sekä yli 40 kansainvälisen tapahtuman pääsihteerinä toimiminen.

Koulutukseltaan Helena on rakennusalan diplomi-insinööri Otaniemestä. Hänen ydinosaamisalueitaan ovat johtamisen, yleishallinnon ja vaikuttamistyön ohella infra-asiat, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka sekä uusiutuviin energialähteisiin liittyvät kysymykset. Lisäksi mainittakoon, että hänen taustastaan löytyy myös jatko- ja yliopisto-opintoja viestinnästä, biokemiasta, kalataloustieteestä, limnologiasta ja kehitysmaantieteestä.