Wärtsilältä aurinkovoimaloita

Wärtsilä toimittaa suuria yli 10 megawatin aurinkovoimaloita. Lisäksi tarjolla on hybridivoimaloita, joissa on sekä polttomoottorit että aurinkopaneelit. Molempia ratkaisuja tarjotaan kokonaistoimituksena.

Wärtsilä odottaa nopeaa kasvua aurinkoenergialiiketoiminnassaan. Suuret aurinkovoimalat ovat isoa bisnestä: asennetun laitekannan odotetaan kasvavan nelinkertaiseksi vuoteen 2025 mennessä. Asiakkaina ovat julkiset ja yksityiset energiayhtiöt sekä teollisuusasiakkaat. Tärkeimmät kohdealueet ovat Afrikka, Lähi-Itä, Latinalainen Amerikka ja Kaakkois-Aasia. Wärtsilä hankkii aurinkopaneelit projekteihinsa johtavilta valmistajilta.

Wärtsilä tarjoaa myös ison mittakaavan aurinko-hybridivoimalaitoksia. Hybridivoimalassa yhdistyy Wärtsilän joustava Smart Power Generation -polttomoottorivoimala ja aurinkovoimala. Hybridin kaksi yksikköä toimivat yhdessä niin, että aurinkopaneelien sähköntuotto vähentää päiväsaikaan moottorien polttoaineenkulutusta.

Wärtsilän hybridilaitoksessa Jordaniassa (kuva) aurinkovoimala liitetään olemassaolevaan 250 megawatin polttomoottorivoimalaan. 46 megawatin aurinkovoimalalle varataan noin 81 hehtaarin laajuinen alue. Lisäksi toimitukseen sisältyvät invertterit, muuntajat, ohjausjärjestelmät ja voimalinjat.

Kuva: Wärtsilä