Uutiset

18
Tammi
2017
Tiedote
Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö vauhdittavat uudenlaista rohkeaa, mutta vastuullista yhdessä tekemisen kulttuuria.
17
Tammi
2017
Uutinen
Digikumppanuus yhdistää saksalaisen Mittelstandin ja suomalaiset innovaatiot.
16
Tammi
2017
Uutinen
Yrityksillä on jälleen erinomainen tilaisuus parantaa tuottavuutta, turvallisuutta ja työpaikan viihtyisyyttä ulkopuolisen kumppanin tuella ja ilman maksua.
16
Tammi
2017
Uutinen
Tekesin käytössä on 30.6. asti poikkeuksellisen monipuoliset mahdollisuudet rahoittaa pk-yritysten kansainvälistymistä ja kasvua. Mm. markkinaselvitysten ostoon tarkoitettu Team Finland Explorer -rahoitus tulee uudelleen käyttöön.
13
Tammi
2017
Tiedote
Vientiliittojen neuvottelut uudesta työmarkkinamallista ovat edenneet hyvässä hengessä. Liitot ovat paneutuneet muun muassa siihen, miten niiden keskinäistä työmarkkinatoimintaa voitaisiin kehittää kilpailukykyä, talouskasvua ja työllisyyttä edistävällä tavalla. Tavoitteena on, että vientiliittojen malli ohjaisi myös muiden sopimusalojen neuvotteluita ja turvaisi sitä kautta vakaata talouskehitystä ja suomalaisen tuotannon kilpailukykyä.
10
Tammi
2017
Lausunto
Verohallinto on laatinut ohjeluonnoksen koskien saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuutta.
22
Joulu
2016
Lausunto
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi.
22
Joulu
2016
Tiedote
Monet OECD-maat ovat pystyneet nostamaan tutkimuksensa tieteellistä tasoa enemmän ja nopeammin kuin Suomi. Yritysten rahoitus yliopistojen tutkimustoiminnalle on pienentynyt. Kansainvälisen tutkimusyhteistyön lisääntyminen on merkittävin positiivinen muutos.   
20
Joulu
2016
Uutinen
Digitalisaatio avaa uusia keinoja tuottavuuden ja etätyön kehittämiseen. Haasteet muutoksen hallinnassa ja koulutustarpeissa kasvavat.

Sivut