Uutiset

24
Huhti
2017
Tiedote
Finnish Institute of Technology -toimintamallilla voidaan vastata nopeasti meri- ja valmistavan teollisuuden akuuttiin osaajatarpeeseen. Tekniikan yliopistojen yhteistyön tiivistämiselle on hyvät lähtökohdat.    
20
Huhti
2017
Tiedote
Tampere 3 -korkeakouluhankkeessa perustettu säätiö on tärkeä vaihe kansainvälisesti kilpailukykyisen korkeakoulukokonaisuuden synnyttämisessä. Tavoitteena on luoda uudenlainen korkeakouluyhteisö, joka houkuttelee Suomeen maailman parhaita osaajia ja investointeja eri puolelta maailmaa.
20
Huhti
2017
Uutinen
Tamperelaisten korkeakoulujen yhdistymisessä otettiin merkittävä askel torstaina, kun Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin. Säätiöön on tarkoitus yhdistää Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Ne muodostavat uuden yliopiston, joka omistaa pääosin myös Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk). Tampere 3:ksi nimetty prosessi rakentaa uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen.
20
Huhti
2017
Tiedote
Teknologiateollisuus on saanut lisää tietoa tänään torstaina alkavaksi ilmoitetusta lakosta Pirkanmaalla. Näyttää selvältä, että lakkoa suunnittelevat ammattiosastot eivät pyri vaikuttamaan yksistään poliittiseen päätöksentekoon vaan myös työehtosopimusten sisältöön. Näin ollen lakko on laiton.
19
Huhti
2017
Tiedote
Kemianteollisuuden, Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden aloitteesta perustetun ammatillisen koulutuksen verkostofoorumin tehtävänä on turvata vientiteollisuuden alojen koulutuksen laatu ja riittävä määrä koulutukseen kohdistuvista säästötoimenpiteistä huolimatta.
19
Huhti
2017
Tiedote
Viisi pirkanmaalaista ammattiosastoa on ilmoittanut julkisuudessa laajoista vuorokauden mittaisista lakoista, joiden on määrä alkaa torstaina kello 22.00. Lakot ovat äärimmäisen huonosti harkittuja ja aiheuttavat vakavaa haittaa yrityksille. Työpaikoilla on tärkeä keskittyä tuotannon pyörittämiseen eikä laittaa kapuloita orastavan kasvun rattaisiin.
11
Huhti
2017
Tiedote
Oulun yliopiston tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian kirjoittaneista ylioppilaista noin 90% pääsee opiskelemaan yliopistoon. Ratkaisevat ainevalinnat tehdään lukion alussa, noin 16-vuotiaana. Valinnoilla on huomattava vaikutus lukiolaisen omaan elämänuraan ja lopulta koko Suomen elinkeinoelämään.
10
Huhti
2017
Tiedote
Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus sekä Ammattiliitto Pro, Metallityöväen Liitto, Paperiliitto, Puuliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN edellyttävät, että hallituksen puolivälitarkastelun päätöksillä parannetaan suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.
04
Huhti
2017
Uutinen
Kolmisenkymmentä yritysedustajaa työsti kiertotalouskonsepteja Teknologiateollisuuden design-työpajassa. Sparraajina oli edustajia myös yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.
04
Huhti
2017
Lausunto
Verojärjestelmän tulee olla kilpailukykyinen, jotta Suomi olisi houkutteleva investointien ja yritysten sijoittautumiskohteena.

Sivut