viljoja
Tiedote

Toimialojen vähähiilisyyden tiekartat vastaus hallituksen 2035 tavoitteeseen

Teollisuuden toimialajärjestöt ovat vastaamassa ripeästi hallituksen kunnianhimoiseen Ilmastoneutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen. Hallitusohjelmaan kirjattu toimenpide eri toimialojen laatimista alakohtaisista tiekartoista vähähiilisyyteen on jo lähtenyt liikkeelle toimialoilla.

Suuret toimialajärjestöt, kuten kemian-, teknologia-, metsä- ja energiateollisuus esittelivät tiekarttasuunnitelmiaan työ- ja elinkeinoministeriön 23.9.2019 Helsingissä järjestämässä vaikuttajaseminaarissa, johon osallistui yli 120 edustajaa toimialoilta ja eri sidosryhmistä.

– Työ teollisuuden päästöjen vähentämiseksi saa lisää vauhtia toimialakohtaisista tiekartoista. Ne auttavat varmistamaan, että teollisuuteen kohdistuvista uusista päästövähennystoimista tehdään riittävän vaikuttavia, mutta silti realistisia. Vähäpäästöisten ratkaisujen kehittäminen avaa suomalaisyrityksille myös maailmalla mahdollisuudet suuren mittakaavan uuteen liiketoimintaan, elinkeinoministeri Katri Kulmuni muistuttaa.

– Teknologian kehitys mahdollistaa suomalaisen teollisuuden omien päästöjen vähentämisen eturintamassa. Vielä suurempi vaikutus syntyy viemällä ratkaisujamme sinne, missä vähennyspotentiaalia on paljon. Haluamme pienen jalanjäljen mutta suuren kädenjäljen, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola sanoo.

– Kemianteollisuuden hiilineutraaliustiekartan valmistelutyö sai alkunsa jo syksyllä 2018. Meillä on Responsible Care -ohjelman myötä 27 vuoden perinteet yritysten omaehtoisessa vastuullisuustyössä, jonka avulla on jo esimerkiksi vähennetty energiankäyttöä 20 % ja kasvihuonekaasupäästöjä 34 %. Kemianteollisuus tahtoo olla osa ratkaisua ja vahvasti vauhdittaa omia toimiaan edetä alan yhdessä julkistamaa hiilineutraaliustavoitetta kohti, toteaa Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto.

– Suomalaisen sähkön ja lämmityksen päästöt ovat menossa marginaaliin reilussa vuosikymmenessä, toteaa Energiateollisuus ry:n tuotantoyksikön johtaja Jari Kostama.

– Energiantuottajien seuraava iso haaste ja mahdollisuus on tuottaa kaikille yhteiskunnan osa-alueille puhdasta energiaa sähköllä ja lämpöä metsätaloutemme sivuvirroilla. Ala valmistautuu kovaa vauhtia siihen, että fossiilisia prosesseja korvataan sähköteknologialla, Kostama jatkaa.

Teknologian kehitys mahdollistaa suomalaisen teollisuuden omien päästöjen vähentämisen eturintamassa.

– Metsäteollisuus on jo pitkälti irtautunut fossiilisista polttoaineista. Tämä kehitys viedään maaliin asti samalla kun kasvatetaan sekä kotimaisia metsävaroja että vientituotteista saatavaa ilmastohyötyä. Tämä on ilmaston ja talouden kannalta erinomainen yhtälö, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Tiekartat kuvaavat, miten toimimalla teollisuus pystyy vähentämään päästöjään. Tiekartat myös näyttävät suuntaa teollisuuden uudistumiselle. Vähähiiliratkaisuille on kasvava tarve maailmalla. Vähähiilisyydestä onkin tarkoitus luoda viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman osana suomalaisyritysten uusi menestyskonsepti.

Valtionhallinnolle tiekartat tarjoavat arvioita toimialojen odotettavissa olevasta kehityksestä. Tarkastelu on mukana muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen kehitys sekä toimialojen investointitarpeet. Arvioita käytetään päivitettäessä ilmasto- ja energiastrategiaa ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma sekä pohdittaessa vuoden 2035 -tavoitteen vaatimia politiikkatoimia. Tiekartat auttavat myös kohdentamaan tutkimus- ja kehittämisrahoitusta ja edistävät kansainvälistä kasvua antamalla arvioita teknologisten ratkaisuiden vientipotentiaalista.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa teollisuuden toimialojen tiekartoista. Se huolehtii toimialojen ja valtionhallinnon yhteistyöstä ja varmistaa, että hallinnon näkökulmat ilmastotavoitteen toteuttamisessa otetaan huomioon. Muut ministeriöt vastaavat oman sektorinsa tiekartoista. Ympäristöministeriössä on käynnissä laaja-alainen rakentamisen hiilijalanjälkityö sekä rakentamisen energiatehokkuusdirektiivin mukainen tiekarttatyö. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi sektorin tiekarttojen tarpeellisuutta suhteessa muuhun ministeriössä käynnistyvään työhön tiekarttatyön edetessä.

TEM kannustaa myös kasvihuonekaasupäästöiltään pieniä ja keskisuuria teollisuuden toimialoja vähähiilisyystarkasteluihin. Näidenkin toimialojen osalta tiekarttatyö on käynnistymässä. Ensimmäinen hyvähenkinen keskustelu alojen edustajien kanssa käytiin jo 19.9.

Lisätiedot:

ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518

teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, puh. 050 365 3412

hankepäällikkö Jyrki Alkio, TEM, puh. 029 504 7103

erityisasiantuntija Mikko Paloneva, TEM, puh. 029 504 7063

 

Lisätiedot Teknologiateollisuudessa:

johtaja Helena Soimakallio, puh. 040 550 7706

Jaakko Hirvolan esitys 23.9.2019