Marjo Miettinen
Tiedote

Marjo Miettinen jatkaa Teknologiateollisuuden puheenjohtajana 

Ensto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen jatkaa Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020. 

Varapuheenjohtajiksi Teknologiateollisuuden syyskokouksessa 19.11. valittiin toimitusjohtaja Pekka Vauramo (Metso Oyj) ja toimitusjohtaja Ville Laine (Lojer Oy).  

Puheenjohtajiston lisäksi hallituksen työvaliokuntaan valittiin toimitusjohtaja Jaakko Eskola (Wärtsilä Oyj), hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin (Kone Oyj), toimitusjohtaja Olavi Huhtala (SSAB Europe), toimitusjohtaja Simo Leisti (Fujitsu Finland Oy), hallituksen puheenjohtaja Markku Moilanen (Ramboll Finland Oy), ja hallituksen varapuheenjohtaja Tarja Takki-Halttunen (Halton Oy). Katso liitteestä kaikki hallituksen jäsenet ja varajäsenet. 

Osaajapula alkaa olla kasvun este 

Marjo Miettinen on toiminut Ensto Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2002–2006 ja vuodesta 2016 lähtien. Vuosina 2006–2014 hän toimi EM Group Oy:n toimitusjohtajana. Miettinen on ollut Ensto Oy:ssä eri johtotehtävissä jo vuodesta 1988. Teknologiateollisuuden hallituksen jäsen hän on ollut vuosina 2005–2012 ja vuodesta 2017, vuonna 2019 hänet valittiin Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtajaksi. 

Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtajana Miettinen on korostanut, että vaikuttajaorganisaation kaikkea tekemistä ja toimintaa ohjaa Suomen pitkäaikainen etu. ”Tavoitteenamme on Suomi, joka on maailman kärkeä kestävän teknologian kehittämisessä, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja innovaatioissa. Menestyksemme perustuu osaamiseen, joten suomalaisen koulutuksen on annettava huipputason eväät uuden oppimiseen”, Miettinen korostaa.  

Teknologia-alan yritysten osaajapula on tällä hetkellä jo kasvun este: ”Ennustimme vuonna 2018, että teknologiateollisuudessa on noin 53 000 uuden osaajan tarve vuosille 2018–2021. Tämä on toteutumassa jopa ennakoitua nopeammin. Korkeakoulutettujen osuus alan henkilöstöstä sekä korkeamman osaamisen tarve kasvavat jatkuvasti”, Miettinen toteaa.  

Teknologiateollisuus on Marjo Miettisen johdolla linjannut, että Suomessa tulee kasvattaa korkeakoulujen tekniikan alan tutkintotavoitteita, lisätä kansainvälisiä maisteriohjelmia ja muunto- ja täydennyskoulutuksia sekä tiivistää yritysten ja korkeakoulujen kumppanuuksia.  

Lisätietoja:  
Johtaja Nora Elers, Teknologiateollisuus ry, puh. 050 574 6977 

 

Teksti on mukana Teknologiateollisuuden marraskuun uutiskirjeessä.