Lausunto

Lausunto ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudesta (DAC6) Verohallinnolle

Mon, 05/11/2020 - 09:38
Verohallinto on pyytänyt lausuntoa raportoitavia järjestelyjä koskevaa ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuutta koskien (ns. DAC6-raportointi).

Teknologiateollisuus ry vaatii, että DAC6-raportin voi antaa XML-formaatissa, joka on tiedonvaihdon standardiformaatti EU:ssa ja siten se tulee hyväksyä myös Suomessa. Lue koko lausunto.