Lahjoita tietolähde logo
Uutinen

Maankoodauskurssi sai työnsä valmiiksi: ”Lahjoita tietolähde”-kampanja kerää dataa kriisiajan päätöksenteon tueksi

Toukokuussa startannut Teknologiateollisuuden ja Digi- ja väestötietoviraston maankoodauskurssi on saanut työnsä päätökseen. Tuloksena on suunnitelma kampanjalle, jolla toistaiseksi hyödyntämätöntä dataa kerätään kaikkien ulottuville.

Maankoodauskurssin ideana on, että yritykset ja julkisen sektorin toimijat etsivät yhdessä ratkaisua johonkin ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan. Tällä kertaa haasteen reaaliaikaisten tietolähteiden etsimisestä päätöksenteon tueksi asetti Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

Haasteen taustalla on idea siitä, että yhteiskunnassa on paljon tietoa, jota voisi paremmin hyödyntää päätöksenteossa. Kriisitilanteissa, kuten koronapandemiassa ja sen aiheuttamassa talouskriisissä, oikeiden ja oikea-aikaisten päätösten vaikutus korostuu. Tämän tueksi tarvittavaa tietoa olisi mahdollista avata merkittävästi nykyistä enemmän, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Kahdessa viikossa suunnitelma datanlahjoituskampanjalle

Kurssilla oli mukana kuusi huippuammattilaista Goforelta, IBM:ltä, TietoEVRYltä ja DVV:ltä. He kokoontuivat poikkeuksellisesti virtuaalisesti ja tiivistetyllä aikataululla. Tiimi sai suunnitelman ”Lahjoita tietolähde”-kampanjalle valmiiksi kahdessa viikossa.

Kampanjasuunnitelma pohjautuu kohderyhmien edustajille tehtyihin haastatteluihin tiedontarpeista – ja niistä rakennettuihin mallipersooniin. Lopputuloksena on visuaalinen suunnitelma kampanjan toteutuksesta, resursoinnista ja mahdollisista riskeistä. Tiimi analysoi, että nykytilanteen haasteena on erityisesti se, että tietoa kyllä on, mutta se pysyy siiloissa, pienen piirin hyödynnettävänä. Ideaalitilanteessa kampanjassa saataisiin rakennettua hallittu tietokokonaisuus, joka olisi kaikkien käytössä. Myös tiedon jalostamiselle on tarvetta, mihin tarvitaan avuksi sovelluskehittäjiä.

DVV:n pääjohtaja Janne Viskari oli kampanjasuunnitelmaan tyytyväinen:

”Tiimi ehti tehdä lyhyessä ajassa vakuuttavaa työtä: haastattelut ja konkreettiset esimerkit antavat kampanjalle erittäin hyvän pohjan. Esimerkkiskenaariot eri kohderyhmien tiedontarpeista ja mahdollisista hyödyntämiskohteista ovat arvokkaita.”

Kiinnostava havainto oli myös se, että tiedontarpeet muuttuvat koko ajan, mutta tiedon luotettavuuden tarve pysyy. Viskari pohti, voisiko kohderyhmille markkinoida avoimia tietolähteitä – ja niistä voisi sitten rakentaa tarvitsemansa sovelluksen. Tiedon esittämisessä on myös tärkeää tehdä läpinäkyväksi arvio tiedon luotettavuudesta ja täydellisyydestä.

”Kampanjan visuaalisen ilmeen luominen osuu maankoodauskurssin ytimeen, eli kurssin tuloksena on jotain enemmän kuin pelkkä raportti. Tämä on myös vastaus tärkeään yhteiskunnalliseen haasteeseen”, kiitteli Teknologiateollisuuden digitalisaatiojohtaja Ville Peltola. Hän toivoi, että kampanjan kanssa päästään eteenpäin nopeasti.

”Hallitusohjelmaan on kirjattu rajapintapalveluiden kehittäminen, ja tämä kampanja olisi tässä työssä hyvä ja konkreettinen askel eteenpäin.”

Maankoodauskurssilaiset esittelyssä

maankoodauskurssilaiset

Jonna Iljin, Service Design Lead, Gofore

 • Rooli kurssilla: Palvelumuotoilu
 • Millainen kokemus kurssi oli? Todella positiivinen – ammattitaitoista ja näkemyksellistä porukkaa, joka sitoutui projektiin. Mukaviakin vielä!

Mika Honkanen, kehityspäällikkö, Digi- ja väestötietovirasto

 • Rooli kurssilla: Osallistuja. Työhän tehtiin ryhmässä 😊. Tein kolme haastattelua, kartoitin oikeat API caset visualisaatioita varten ja muutenkin kaikkea pientä joka päivä. Hyvää yhteistyötä tämä oli. Tuskin kukaan pystyy hirveän tarkasti sanomaan omat tekemiset. Oma kädenjälki näkyi jollain tavalla jokaisessa kalvossa, mutta työ tehtiin yhdessä.
 • Millainen kokemus kurssi oli? Erinomainen ryhmätyö. Meillä oli hyvä tiimi. Haaste oli mielestäni hyvä ja ratkaisuun valittu aika sopiva. Kaikilla tuntuu olevan paljon muuta työtä, koska korona aiheutti digitalisaation kolmoisloikan eteenpäin. Suuri kiitos mukana oleille ja johtajille mahdollisuudesta tehdä työ. Sovittiin, että varmasti tavataan myös tiimin kanssa kurssin jälkeen, kunhan koronatilanne antaa siihen mahdollisuuden.

Matilda Lundqvist, Managing Consultant - Cognitive Process Transformation, IBM

 • Rooli kurssilla: Loin kohderyhmähaastattelurungon. Suunnittelin ja työstin kampanjan kohderyhmäkuvauksia ja persoonia sekä kohderyhmien tarinoita ja käyttötapauksia. Kampanjan projektoinnin osalta suunnittelin resursointia ja budjetointia sekä tein riskianalyysin.
 • Millainen kokemus kurssi oli? Kurssi oli mahtava kokemus! Ihmettelen itsekin, miten hyvin tiimiydyimme ja miten mukavaa tätä työtä oli tehdä. Erityisen piristävää oli yli yritys- ja organisaatiorajojen tehtävä yhteistyö. Muut tiimiläiset ovat superlahjakkaita ja huipputyyppejä! Kurssin aihe ja tehtävänanto oli motivoiva ja merkityksellinen.

Teemu Erkkola, Vanhempi ohjelmistosuunnittelija, Gofore Oyj

 • Rooli kurssilla: Ensisijaisesti olin tuomassa teknistä perspektiiviä kampanjan suunnitteluun. Kampanjalla kerättävä materiaali on luonteeltaan teknistä ja osa kohdeyleisöstä teknissuuntautunutta. Tähän kuului muun muassa tietolähteiden teknisten vaatimusten määrittelyä, sovelluskehittäjäpersoonan suunnittelua ja teknisten käsitteiden avaamista muulle tiimille.
 • Millainen kokemus kurssi oli? Vaikka kurssi hoidettiin etänä, kyseessä oli intensiivinen kokemus. Tiimin kanssa muodostui kuitenkin hyvä yhteispeli nopeasti ja jo parin dailyn jälkeen käyttäytyminen oli luontevaa ja tuttavallista. Tekemistä riitti ja kaikilla oli katse tasaisesti maalissa, vaikka edistimmekin lopputuotosta monella rinnakkaisella polulla. Olen tyytyväinen lopputulokseen ja toivon, että kampanja tullaan jossain vaiheessa toteuttamaan.

Jaakko Kallio,Creative Lead, TietoEVRY

 • Rooli kurssilla: Ideointia, palvelun muotoilua, visuaalista suunnittelua ja prototypointia. 
 • Millainen kokemus kurssi oli? Hieno kokemus jo sen merkityksellisyyden kautta, lisäksi saavutettu lopputulos oli halutun kaltainen ja tavoitteet saavutettiin. Oli hyvin avaava kokemus nopean design sprintin mahdollisuuksista myös virtuaalisessa ympäristössä. Upea tiimi ja kokoonpano. 

Petri Risto, Johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

 • Rooli kurssilla: Rooli oli mielestäni joustava toimiminen tiimin jäsenenä, tehden niitä asioita mitä kulloinkin tarvitaan - tavoitteena yhteinen maali. Tiimi on vahvimmillaan, kun unohdetaan tittelit ja roolit fokusoituen annettuun tehtävään.
 • Millainen kokemus kurssi oli? Virtuaalisesti toteutettuna kurssi tuntui aluksi vaikealta. Oman ajan jakaminen tämän ja muiden töiden välillä oli ajoittain haastavaa. Rutiinit ja työtavat muotoituivat kuitenkin nopeasti ja saatiin kuin saatiinkin valmista aikaan:-)  Kokemus oli kaikin puolin hieno. Kuten muussakin toiminnassa, kannatan yritysten ja virastojen voimien yhdistämistä, jotta saamme aikaan sujuvan Suomen.

Lisätietoja:

Lahjoita tietolähde -kampanjasuunnitelma

Ville Peltola, digitalisaatiojohtaja, Teknologiateollisuus ry, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 553 9941

Janne Viskari, pääjohtaja, Digi- ja väestötietovirasto, etunimi.sukunimi@dvv.fi, puh. 0295 535 022

 

Teksti on mukana kesäkuun uutiskirjeessä.