Lean-päivittäisjohtamisen ja työturvallisuuden etäkoulutus 16.3. ja 23.3.2021 klo 8-12

Lean-päivittäisjohtamisen ja työturvallisuuden etäkoulutus 16.3. ja 23.3.2021 klo 8-12

henkilöstöä ja muistilappuja seinällä
LEAN-ajattelulla on merkittävä rooli työpaikan kilpailukyvyn, kasvun ja työhyvinvoinnin ylläpidossa. Lean on ennen kaikkea tapa johtaa toimintoja, ja päivittäisjohtamisella on keskeinen rooli tässä tehtävässä. Käytännössä se on työtiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria.
Kun päivittäisjohtaminen toimii suunnitellusti, niin se vähentää palavereita, sähköposteja sekä vapauttaa työntekijöiden aikaa. Siitä hyötyy koko henkilöstö. Kun päivittäisjohtamista kehitetään määrätietoisesti, ovat sekä asiakkaat ja henkilöstö tyytyväisiä.
Tässä koulutuksessa käydään asioita läpi käytännönläheisesti ja samalla tutustutaan työturvallisuuden edistämiseen. 
Tavoite on, että koulutuksen jälkeen esimies kykenee rakentamaan päivittäis- ja työturvallisuuden johtamisen kulttuurin.
Etäkoulutus
Tapahtuman aika
-

Related articles