kyberturva
Tiedote

Finnish Information Security Cluster - Kyberala ry Teknologiateollisuuden toimialayhdistykseksi

Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry liittyy Teknologiateollisuuden toimialayhdistykseksi 1.2.2021 alkaen. Kyberturvateknologia on yhä merkittävämmässä roolissa niin digitalisoituvassa teollisuudessa kuin koko yhteiskunnassa.

Kyberala ry on suomalainen kyber- ja tietoturvallisuusalan organisaatioiden edunvalvoja ja verkostoitumisalusta. Sen jäsenistö koostuu kansallisesti merkittävistä tieto- ja kyberturvatuotteita ja -palveluita tarjoavista yrityksistä ja organisaatioista. Kyberalan tavoitteena on rakentaa turvallista digitaalista Suomea.

Mika Susi
Kyberala ry:n toiminnanjohtaja Mika Susi

”Kyberturvallisuus on yhä merkittävämmässä roolissa digitalisoituvissa teknologiayrityksissä esimerkiksi teollisen internetin ratkaisujen yleistyessä. Kyberturvaosaaminen on meille iso kilpailuvaltti myös kansainvälisesti. Olemme iloisia, että saamme kyberturvaklusterin osaksi toimintaamme”, Teknologiteollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola sanoo.

”Kyberturvallisuusala on uusi ja kasvava teknologiasektori, jonka merkitys koko yhteiskunnalle on koko ajan suurempi. Siksi verkottuminen ja yhteistyö muun teollisuuden kanssa on hyvin tärkeää. Tiivistyvä yhteistyö antaa alalle enemmän voimaa ja vaikuttavuutta sekä kansallisesti että EU-tasolla”, Kyberala ry:n toiminnanjohtaja Mika Susi kertoo.

Toimialayhdistyksenä Kyberala on mukana Teknologiateollisuuden elinkeinopoliittisessa yhteistyössä, mutta järjestön jäsenyritysten työmarkkina-asemaan jäsenyys ei vaikuta.

Toimialojen synergioiden hyödyntämiseksi Mika Susi tulee osaksi Teknologiateollisuus ry:n organisaatiota, mutta jatkaa samalla Kyberala ry:n toiminnanjohtajana ja raportoi siinä roolissa Kyberalan hallitukselle.

Lisätietoja:

Mika Susi, toiminnanjohtaja, Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry, +358503495008, mika.susi@fisc.fi tai mika.susi@teknologiateollisuus.fi

Jaakko Hirvola, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry, +358400633751, jaakko.hirvola@teknologiateollisuus.fi