allekirjoitus
Uutinen

Konkreettisia esimerkkejä paikallisista ratkaisuista

Millaisia hyötyjä paikallisella sopimisella voi saavuttaa? Keskeiset vientiliitot Teknologiateollisuus, Kemianteollisuus ja Metsäteollisuus ovat koonneet konkreettisia esimerkkejä, miten paikallisella sopimisella voidaan vastata toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin ja toisaalta tarjota myös työntekijöille joustoja työajan järjestelyssä.

Vientiliittojen tuore raportti Paikallisen sopimisen käytäntöjä ja mahdollisuuksia osoittaa, että paikallisessa sopimisessa on kyse paljosta muustakin kuin palkoista. Esimerkiksi työajat ovat erittäin keskeinen ja yritysten kilpailukyvylle tärkeä paikallisen sopimisen osa-alue. Samaa viestiä kertoi aiemmin myös vientiliittojen raportti Paikallinen sopiminen vientiteollisuudessa.

Tuore raportti tarjoaa konkreettisia esimerkkejä paikallisesta sopimisesta. Jos esimerkiksi yrityksen tuotantokuorma vaihtelee huomattavasti, voidaan työaikapankkien avulla pitää palkanmaksu tasaisena ja välttää lomautuksia.

Paikallinen sopiminen on vientiteollisuuden kilpailukyvyn kannalta kriittistä. Esimerkkien kautta tulee hyvin esille, että paikallisen sopimisen avulla voidaan hakea ratkaisua hyvin monenlaisiin tilanteisiin.

 

Lisätietoja:
Pääekonomisti Petteri Rautaporras
050-304 2220