Lausunto

Lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2022

Tue, 10/12/2021 - 11:42

Toteutuneen talouskehityksen tulisi näkyä määrätietoisempana ja nopeampana paluuna kehysmenettelyyn. Keväällä 2021 tehtiin kuitenkin päätös budjettikehysten nostamisesta, ja aiempi budjettikehys ylitetään 900 miljoonalla eurolla vuonna 2022.

Nopean talouskasvun oloissa on vaikeaa perustella löysää finanssipolitiikkaa. Teknologiateollisuus on pettynyt, ettei budjetissa ole olennaisia julkista taloutta tasapainottavia päätöksiä, vaan mm. työllisyystoimista päättäminen siirrettiin alkuvuoteen 2022. Elvyttävä budjetti sopii huonosti yhteen ensi vuoden vahvana jatkuvan talouskasvun kanssa. Yritykset hyvin laajasti eri toimialoilla kärsivät jo nyt osaavan työvoiman saatavuushaasteista. Ei ole tarkoituksenmukaista harjoittaa vahvasti myötäsyklistä talouspolitiikkaa ja tarpeettomasti entisestään voimistaa monilla toimialoilla jo jossain määrin ylikuumentunutta tilannetta.
 

Avaa lausunto >>

Related articles