Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus koostuu tietoliikennelaitteiden, sähkökoneiden ja instrumenttien valmistuksesta. Vuonna 2015 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli 14,6 miljardia euroa. Henkilöstöä Suomessa oli 40 600 ja tytäryrityksissä ulkomailla 95 444.

Toimialan tuotannosta menee vientiin lähes 80 prosenttia. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden vienti on puolet koko teknologiateollisuuden viennistä. Viennin määrällinen kasvu on viime vuosina ollut vaatimatonta ulkomaan toiminnan voimakkaan kasvun vuoksi.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus panostaa teollisuuden aloista eniten tutkimus- ja kehitystyöhön, useilla osa-alueilla yli 10 prosenttia yritysten liikevaihdosta. 

Toimialalle on tunnusomaista erikoistuminen ja innovatiivisuus, nopea teknologioiden soveltaminen, erilaisten osaamisten yhdisteleminen suurissa järjestelmissä ja lisäarvopalveluissa, ammattituotteet sekä vaativa asiakaskohtainen piensarjavalmistus.

Tietoliikenne on liikevaihdoltaan ylivoimaisesti suurin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden alue Suomessa. Vahvoja suomalaisia kasvualueita ovat automaatio- ja hitsauslaitteet, lääketieteen elektroniikka, pääte- ja verkkolaitteet, anturit ja tunnistinjärjestelmät, ilmailu- ja avaruuslaitteet, sähkökäytöt ja moottorikäytöt, säähavaintolaitteet ja -järjestelmät, kulkuneuvot ja nostolaitteet sekä energia- ja ympäristöteknologian ohjaus- ja elektroniikkalaitteet.

Tavoitteet

Lisätietoja:
Toimialajohtaja Ville Peltola