Kryoinsinöörit Ari Riihimäki (vas.) ja Niko-Ville Hakkola
Tiedote

Teknologiateollisuus ry lahjoittaa tekniikan yliopistoille yhteensä neljä miljoonaa euroa

Teknologiateollisuus ry lahjoittaa yhteensä neljä miljoonaa euroa yliopistoille, joilla on tekniikan alan koulutusvastuu. Lahjoituksellaan se osallistuu yliopistojen varainhankintakampanjaan, jonka perusteella valtio pääomittaa yliopistoja 67 miljoonalla eurolla.

Lahjoituksen saavat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Oulun, Turun, Tampereen, Vaasan ja Jyväskylän yliopistot, Åbo Akademi sekä Itä-Suomen yliopisto. Aalto-yliopisto saa lahjoituksena 1,2 miljoonaa euroa, LUT-yliopisto 900 000 euroa, Tampere 800 000, Oulu 500 000, Turku 200 000, ja Åbo Akademi sekä Vaasan, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot saavat kukin 100 000 euroa.

Yliopistolahjoitus 2022

 

Tekoälyn avulla laajasti analysoidun sekä jäsenyritysten näkemyksistä kootun teknologiateollisuuden osaajatarveselvityksen mukaan toimiala tarvitsee kymmenen vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa.  

– Nyt jos koskaan on koulutuksen laatuun ja tutkimukseen investoimisen aika. Osaajapula on haitannut jo pitkään yritysten kestävää kasvua, ja maailmanpolitiikan muuttuneen tilanteen vuoksi vihreän siirtymän sekä siihen liittyvän uuden osaamisen tarve on aiempaakin kriittisempää. Meidän on koko kansakuntana vahvistettava omia kyvyykkyyksiämme, ja teknologinen osaaminen ja edelläkävijyys on Suomi-talon peruskivi, sanoo Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle

Lahjoituksen kriteereissä on hyödynnetty dataa sekä useita eri indikaattoreita yliopistojen tutkimukseen, koulutukseen ja niiden vaikuttavuuteen liittyen. 

– Haluamme kannustaa yliopistoja tekemään aiempaakin verkostomaisempaa yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Lisäksi ajatuksena on, että pystymme tukemaan paitsi tekniikan alaa myös sitä, että teknologiaa pystytään yhdistämään muihin koulutusaloihin, Helle sanoo. 

Rahoituksen suuntaamisessa käytetyt indikaattorit koskevat tutkimuksen ja koulutuksen laatua, merkittävyyttä ja vaikuttavuutta, opiskelijoiden diversiteettiä ja työllistymistä sekä korkeakoulujen keskinäistä että yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä.  

– Olemme halunneet kannustaa yliopistoja vastaamaan teknologia-alan osaajatarpeisiin sekä vahvistamaan tutkimusta ja yritysyhteistyötä. Tämä on huomioitu lahjoituksen kriteereissä. Muita kriteereitä ovat olleet tekniikan ja ICT:n aloilta valmistuneiden työllisyyden kehittyminen sekä naisten osuuden ja kansainvälisten opiskelijoiden määrän kehittyminen näillä aloilla, kertoo korkeakoulupolitiikan asiantuntija Touko Apajalahti

Lisäksi rahoituksessa on huomioitu, miten korkeakoulujen välisenä yhteistyönä toteutettu tekniikan ja ICT:n alan koulutus on viime vuosina kehittynyt. 

Teknologiateollisuuden lahjoituksen taustalla on Sitran vuonna 2019 tekemä päätös yliopistojen pääomittamisesta 100 miljoonan euron kertaluonteisella panostuksella. Valtio kohdentaa sijoitukset kahdessa osassa vuosina 2020 ja 2022 eri yliopistojen kesken, niiden keräämän yksityisen pääoman perusteella. Teknologiateollisuus ry osallistui varainhankintaan jo vuoden 2021 alussa miljoonan euron lahjoituksella, joka jaettiin tasan kaikkien tekniikan ja ICT:n kouluttajien kesken. 

Teknologiateollisuus ry, sen jäsenyritykset ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ovat lahjoittaneet korkeakoulutukseen viime vuosina yhteensä noin 160 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja: 

Varatoimitusjohtaja Minna Helle, puh: 050 341 4884, twitter: @MinnaHelle 

Asiantuntija Touko Apajalahti (korkeakoulupolitiikka), puh: 040 160 5006, twitter: @ToukoApajalahti