Lausunto

Lausunto Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

EU:n omien varojen järjestelmän tulee olla yksinkertainen, läpinäkyvä, oikeudenmukainen ja hallinnollisesti kustannustehokas. Lähtökohtana tulee olla, etteivät muutokset suhteettomasti lisää Suomen maksutaakkaa tai aiheuta muuten kohtuuttomia lisäkustannuksia Suomen kansantaloudelle ja talouden toimijoille. Kaikkien uusien mallien käyttöönoton yhteydessä tulee huomioida Suomen ja suomalaisyritysten kilpailukykyisyyden ylläpito. Pidämme myös tärkeänä, että omia varoja ja verotusta koskeva päätöksenteko kuuluu jatkossakin kaikille jäsenvaltioille, siksi Teknologiateollisuus suhtautuu lähtökohtaisesti varauksellisesti EU:lle kaavailtuun omaan verotusoikeuteen, koska EU-tason verot vievät väistämättä tilaa kansalliselta veropolitiikalta.

Avaa lausunto >>