Työhyvinvointi

työhyvinvointi
Työhyvinvointi on investointi, joka tutkimusten mukaan maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Mutta mitä työhyvinvointi oikeastaan on?

Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvointi on turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työ koetaan mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Työ tukee elämän kokonaisuutta. Se on siis laaja kokonaisuus, johon vaikuttavat yksilön ominaisuuksien lisäksi johtaminen, organisaation rakenne, työyhteisö ja siellä tapahtuva vuorovaikutus sekä työ itsessään.

Myös työhyvinvoinnin kehittämisen tavat ovat monipuoliset. Se voi olla muun muassa johtamisen ja osaamisen kehittämistä, toimivan organisaatiorakenteen ja vastuunjaon selkeyttämistä sekä työyhteisön vuorovaikutustaitojen parantamista.

Työhyvinvointi näkyy viime kädessä työtyytyväisyytenä ja tuottavana työntekona. Työyhteisön jäsenet ovat innostuneita työstään ja tukevat toisiaan. Työhyvinvoinnin puute puolestaan johtaa turhiin konfliktitilanteisiin, stressiin ja jopa uupumiseen.