Data
Uutinen

Suomi saa EU:lta yli 6 miljoonaa euroa neljän eurooppalaisen digitaalisen hubin toimintaan

Neljä suomalaista digitaali-innovointikeskittymää eli EDIH-hubia saa EU:lta kolmelle vuodelle yhteensä noin 6,2 miljoonan euron rahoituksen. Ne tuovat kaivattua tukea erityisesti pk-yritysten digitaaliseen uudistumiseen.

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat osa EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa, ja ne tukevat yrityksiä sekä julkista sektoria digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja käyttöönotossa.

Komission järjestämään hakuun osallistui Suomesta seitsemän ehdokasta, joista neljä arvioinnissa parhaiten pärjännyttä saavat EDIH-rahoituksen ja -statuksen. Kaiken kaikkiaan Euroopassa toimintansa käynnistää syksyllä lähes 140 EDIHiä.   

Suomen EDIH:it ovat:

Edih

 

Konsortioissa on mukana ammattikorkeakouluja, yliopistoja, digitalisaation eturintamassa olevia yrityksiä ja muita palveluntarjoajia. EDIHeillä on tarjota asiakasyrityksille monipuolista teknologiaosaamista, testaus- ja kokeiluympäristöjä sekä apua kansainväliseen verkottumiseen ja rahoituksen hakuun.

Mahdollisuus suuriin harppauksiin digivihreässä siirtymässä

”On todella hienoa, että Suomeen saatiin heti ensimmäisellä hakukierroksella neljä EDIHiä. Pk-yritysten tarpeista lähtevillä palveluilla EDIH-konsortiot voivat auttaa yrityksiä ottamaan isoja harppauksia digivihreässä siirtymässä”, sanoo Teknologiateollisuudessa EU:n innovaatioista ja teollisuuspolitiikasta vastaava päällikkö Mervi Karikorpi.

Teknologiateollisuus odottaa EDIHeiltä uudenlaisia palveluita ja parempia palvelukokonaisuuksia, jotka näkyvät pk-yritysten digikyvykkyyksien, tuottavuuden ja liiketoiminnan kasvuna.

Mervi Karikorpi

Digivihreitä harppauksia. "Pk-yritysten tarpeista lähtevillä palveluilla EDIH-konsortiot voivat auttaa yrityksiä ottamaan isoja harppauksia digivihreässä siirtymässä”, Mervi Karikorpi sanoo.

”Tulemme tukemaan EDIHien toimintaa ja tekemään niiden palveluita tunnetuksi jäsenyrityksissämme. Teknologiateollisuuden toimialayhdistyksistä FISC on kumppanina Robocoast EDIH:issä ja HealthTech Finland  HealthHub Finland EDIH:issä. DIMECC Oy on kumppanina Robocoastissa ja rakentamassa synergioita Finnish Advanced Manufacturing -verkoston FAMN:in ja Robocoastin välille”, Karikorpi kertoo.   

Suomen EDIHit saavat Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta kolmelle ensimmäiselle toimintavuodelle yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa. Komission rahoitusosuus voi olla korkeintaan 50 prosenttia kuluista. Työ- ja elinkeinoministeriö on sitoutunut rahoittamaan kansallisesti EDIHien toimintaa noin 3,7 miljoonalla eurolla, enintään 30 prosentilla kuluista. Loput 20 prosenttia EDIHien tulee kattaa muuten, esimerkiksi palvelujen myyntituloista.  

”Asiakaslähtöisyys, palveluiden konseptointi ja pitkäjänteinen yksityisen ja julkisen sektorin kumppaneiden yhteistyö auttavat EDIH-konsortioita paitsi asettamiensa tavoitteiden saavuttamisessa myös ansaintamallin kehittämisessä ja toiminnan rahoituspohjan varmistamisessa”, Karikorpi toteaa.

Teknologiateollisuus ja koko elinkeinoelämä ovat vahvasti sitoutuneet Suomen digitaalista ja vihreää siirtymää ja kestävää kasvua koskeviin tavoitteisiin. Pk-yritysten uudistuminen, kilpailukyky ja kestävä kasvu ovat oleellinen osa tätä yhtälöä.

”Meidän on Suomessa työskenneltävä yhdessä sen eteen, että suomalaisista EDIHeistä ja eurooppalaisesta verkostosta saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti tällä vuosikymmenellä”, Karikorpi toteaa.  

Lisätietoja:

Päällikkö Mervi Karikorpi (EU:n innovaatio- ja teollisuuspolitiikka), puh: 040 7419801, twitter: @mervikarikorpi