Yritysturvallisuus luo edelletykset menestyvälle ja kehittyvälle liiketoiminnalle

2 toiminnan jatkuvuus, yritysturvallisuus
Turvallisuus on kriittinen osa menestyvää liiketoimintaa.

Yritysturvallisuus on laaja kokonaisuus, joka sisältää monia teemoja perinteisen työ- ja tilaturvallisuuden lisäksi. Niitä ovat mm. tietoturvallisuus, varautuminen muutoksiin ja kriiseihin, tuotetietojen ja dokumenttien hallinta, ympäristöturvallisuus sekä turvallisuusjohtaminen.

Turvallisuus on keskeinen osa menestyvää liiketoimintaa. Turvallinen toiminta on myös tehokasta ja laadukasta. Enenevissä määrin myös asiakkaat vaativat yhteistyökumppaneiltaan riittävää turvallisuuden tasoa ja työturvallisuuden hallintaa. Tällöin turvallisuudesta muodostuu kilpailutekijä. Tärkein tavoite on kuitenkin turvallinen ja terveellinen työympäristö, jossa voi työskennellä ilman pelkoa loukkaantumisesta ja ammattitaudeista.

Helpoin tapa saavuttaa nämä tavoitteet on tehdä se yhdessä koko henkilöstön kanssa osallistavasti ja kannustavasti.

Ohesta löydät lisätietoa yritysturvallisuuden kokonaisuudesta sekä eri teemoista vastaavien asiantuntijoiden yhteystietoja. Lisäksi olemme koonneet tälle sivulle työkaluja, joita voit hyödyntää turvallisuuden kehittämisessä sekä henkilöstön osallistamisessa ja muutosten fasilitoinnissa.

Lisää tietoa palveluista ja turvallisuuden kehittämisestä antaa:

Sauli Holappa
Työelämän kehittämisen asiantuntija
sauli.holappa@teknologiateollisuus.fi
+358 44 788 9887