Vastuullisuus, yritysvastuu, Heureka
Tiedote

Yli 200 Teknologiateollisuuden yritystä: Kestämättömän liiketoiminnan parasta ennen -päivämäärä meni jo  

Suomen teknologiateollisuusyritysten tekemän selvityksen mukaan vastuullisuus on jatkossa menestyvän liiketoiminnan elinehto. Selvitykseen osallistui yli 200 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritystä. Samalla julkaistaan Kilpailuetua vastuullisuudesta -opas, joka tukee yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä.  

Teknologiateollisuuden yritysten kokemusten perusteella vastuullisuustyön vaikuttavuutta kasvattamalla saadaan aikaan myös taloudellista tulosta. Mitä voimakkaammin liiketoiminta perustuu vastuulliseen strategiaan ja tekemiseen, sitä vaikuttavampaa ja taloudellisesti tuloksellisempaa yrityksen toiminta on, Teknologiateollisuus ry:n Vastuullisuuden voima -selvitys kertoo. 

– Selvityksemme mukaan jäsenyrityksistämme yhä suurempi joukko jakaa näkemyksen, jonka mukaan vastuullisuus on liiketoiminnan elinehto. Vastuullisuuden merkityksen odotetaan kasvavan ja yrityksillä nähdään vahva yhteiskunnallinen rooli muutoksessa. Kestämättömän liiketoiminnan parasta ennen -päivämäärä meni jo, niin yritysten, niiden asiakkaiden kuin henkilöstönkin mielestä, toteaa vastuullisuusjohtaja Pirita Lindell

Teknologiateollisuus vahvisti toimialan vastuullisuuslinjaukset vuonna 2021. Keväällä 2022 kartoitettiin jäsenyritysten vastuullisuutta muun muassa laajan kyselyn avulla. Selvitykseen osallistui yli 200 yritystä ja se toteutettiin yhteistyössä Demos Helsingin ja Kuulas Helsingin kanssa. 

Selvityksen ohessa julkaistaan Kilpailuetua vastuullisuudesta -opas, joka tukee yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä.  

Vastuullisuuden oltava strategian ja johdon arvojen ytimessä  

Selvityksen mukaan eniten positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja taloudellista tulosta aikaansaavat yritykset ovat niitä, joissa vastuullisuus on:  

  • Strategian ytimessä 

  • Osa johdon arvomaailmaa ja palkitsemisjärjestelmää  

  • Yhdessä sidosryhmien kanssa edistettävä asia 

  • Tärkeä osa yrityksen brändiä ja henkilöstön odotuksia 

  • Asia, jonka uskotaan tuottavan taloudellista tulosta  

Teknologiateollisuuden yritykset ovat keskittyneet vastuullisuudessa erityisesti ilmaston ja ympäristön kestävyyteen sekä oman toimintansa piirissä tehtäviin toimiin. Merkittävimpiä vaikutusmahdollisuuksia yritykset näkevät seuraavilla toimillaan: 

  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 

  • Energiatehokkuuden parantaminen niiden omassa toiminnassa 

  • Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ympäristö- ja ilmastokestäviksi  

  • Yhdenvertaisuuden edistäminen omassa organisaatiossa 

  • Osallisuuden edistäminen asiakkaille  

Taloudellisia tuloksia yritykset uskovat saavansa tehokkaimmin luonnonvarojen ja raaka-aineiden vähentämisellä, pelkän uusiutuvan energian käytöllä, omien työntekijöidensä hyvinvoinnin edistämisellä ja monimuotoisuuden lisäämisellä sekä tuotteiden ja palveluiden sosiaalisella kestävyydellä. 

Vaikka ympäristö- ja ilmastokestävyys on tärkein yksittäinen vastuullisuuden painopistealue, näkee yli puolet toimialan yrityksistä vastuullisuuden monialaisesti. Ne kokevat, että vastuullisuuden painopistealueet jakautuvat heillä tasaisesti ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kesken. 

– Toimialan yritykset ovat ymmärtäneet ilmastoasioiden ohella myös luonnon monimuotoisuuden tärkeänä osana omia vastuullisuustoimiaan. Lisäksi viime aikoina erityisesti sosiaalinen vastuu on kasvattanut merkitystään.  Vastuullisuudesta halutaan huolehtia koko arvoketjussa eli myös yritysten omien asiakkaiden toiminnassa, sanoo kestävän kehityksen asiantuntija Noora Kuparinen.  

Avainasemassa vapaaehtoiset vastuullisuustoimet  

Yritykset muistuttavat, että kun ne pyrkivät kehittämään kilpailuetujaan ja ohjaamaan toimintaympäristön muutoksia, avainasemassa ovat vapaaehtoiset vastuullisuustoimet.  

– Ilman vapaaehtoisia toimia yritykset toimivat vastuullisuustyössään lähinnä ulkoisten paineiden sanelemana. Silloin kilpailijat ja sääntely määrittävät niiden liiketoiminnan strategista kehitystä ja keskeisiä päätöksiä eivätkä yritykset itse, Lindell toteaa. 

Vapaaehtoisten toimien oheen tarvitaan kuitenkin myös yhtenäisiä EU-tason pelisääntöjä.  

– Vastuullisuuden sääntelyn tulee olla kunnianhimoista ja laaja-alaista, mutta se ei saa vääristää kilpailua eri yritysten välillä. Yrityksiä kannattaa kannustaa ja palkita vapaaehtoisuudesta, edelläkävijyydestä ja oman rimansa nostosta. Ylipäätään yrityksille on syytä antaa kestävässä ja vihreässä siirtymässä tilaa ja mahdollisuuksia uusien vastuullisuutta edistävien teknologioiden ja ratkaisujen syntymiselle, Lindell sanoo. 

Lisätietoja: 

Vastuullisuusjohtaja Pirita Lindell, puh. 040 538 8799, twitter: @LindellPirita 

Kestävän kehityksen asiantuntija Noora Kuparinen, puh. 040 742 5603 

Lisää aiheesta: 

Vastuullisuuden voima 2022 -selvitys 

Kilpailuetua vastuullisuudesta – opas Teknologiateollisuuden pk-yrityksille

”Rahoittajat siirtyvät rahoittamaan vastuullisia yrityksiä” – Asiakkaat yllättyivät, miten pitkällä kankaanpääläinen Promeco on vastuullisuusasioissaan

”Vastuullisuus on asennetta, tahtotilaa ja yrityskulttuuria” – Eduixissa vastuullisuus painottuu ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin