Varavoima turvattava
Uutinen

Yritysten varauduttava sähkökatkoihin talvella

Pitkä ja vähätuulinen pakkasjakso, haasteet sähkön tuonnissa sekä Olkiluoto 3:n sähköntuotannon viivästyminen voivat johtaa sähköpulaan talvella.

Sähkömarkkinoiden tilaa ja mahdollisia sähkökatkoja käsiteltiin työ- ja elinkeinoministeriön toimialaliitoille järjestämässä tilaisuudessa 21.11.

Tilaisuuden avanneen elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan yritysten varautuminen mahdolliseen sähköpulaan tulevana talvena on tärkeää paitsi yrityksille itselleen myös koko yhteiskunnalle.

Korkea sähkön hinta tuo tällä hetkellä hankaluuksia yrityksille ja kotitalouksille. ”Molemmat ovat etsineet sähkön säästökeinoja, joita on hyvin löytynytkin, ja sitä kautta on helpotettu koko tilannetta”, Lintilä kiitteli.

Sähköntuotantokapasiteetin pula on vaivannut Suomea pitkään, mutta nyt asiaa pahentaa Venäjän tuonnin puuttuminen ja merkittävä määrä muita epävarmuuksia, kuten kaasun saatavuus ja Olkiluoto 3:n ongelmat. Jos Olkiluodon kolmosreaktorin sähköntuotannon aloitus edelleen viivästyy, talvesta tulee vaikea ja sähköä täytyy kyetä tuomaan Suomeen. Pitkät, kireät ja vähätuuliset pakkasjaksot pahentaisivat tilannetta.

Energiantuotannon häiriöreservi otetaan tarvittaessa käyttöön, mutta jos sähkökatkoja kuitenkin tarvitaan, Fingrid arvio kulutuksen vähennystarpeen ja antaa määräykset jakeluverkkoyhtiöille alentaa tehoa riittävästi. Tämän jälkeen verkkoyhtiöt määrittelevät ne osat verkosta, joista sähkö katkaistaan. Fingrid ilmoittaa, kun katkoksia ei enää tarvita. Yksittäinen sähkökatko voi koskea laajaa maantieteellistä aluetta, jonka sisällä sähköä ei voida toimittaa yhdellekään käyttäjälle.

Yritysten on syytä varautua sähköpulatilanteeseen hyvissä ajoin, tilaisuudessa painotettiin. Energiansäästötoimilla on edelleen suuri merkitys. Kulutusta kannattaa myös siirtää pois huippukulutustunneilta. Varavoiman saanti ja laaja polttoainepohja ovat tärkeitä keskeisten toimintojen turvaamisessa. Varavoimaan tarvittavien polttoaineiden kuljettamista varten tarvitaan sopimuksia ja logistisia järjestelyjä, joiden toimivuus kannattaa tarkistaa jo nyt. Eskaloituneessa kriisissä jo pelkkä yhteydenpito polttoaineen toimittajiin voi olla hankalaa.

Lisää aiheesta:

 

Teksti: Antton Lounasheimo
Kuva: Liisa Takala