Kuva Walter Bichler Pixabaystä
Tiedote

Selvitys: Sähkön hintaa voidaan alentaa päivittämällä sähkömarkkinamallia

Sähkömarkkinoiden kehitystyö käynnistyi EU:ssa jäsenvaltioiden vaatimuksesta viime syksynä, kun energian hinnat alkoivat nousta nopeasti. EU-komission odotetaan julkistavan ehdotuksensa uudeksi sähkömarkkinamalliksi vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Teknologiateollisuus on teettänyt selvityksen päivitetystä mallista, jossa esimerkiksi 10 prosenttia kalleimmista tarjouksista erotettaisiin sähkön perushinnan muodostuksesta ja käsiteltäisiin erikseen. Konsulttiyhtiö AFRYn tekemien laskemien perusteella mallilla voidaan leikata merkittävästi erityisesti sähkön huippuhintoja.  

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena maakaasun saatavuus on vaikeutunut koko Euroopassa ja hinta noussut moninkertaiseksi sotaa edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna. Kallista kaasua on ryhdytty suuntaamaan vain välttämättömiin kohteisiin kuten asuinrakennusten lämmitykseen ja sen käyttöä sähkön tuotannossa on vähennetty. Korkea maakaasun ja päästöoikeuden hinta ovat nostaneet sähkön markkinahintaa voimakkaasti kaikkialla Euroopassa, myös Pohjoismaissa ja Suomessa. Meillä hintaa on nostanut myös se, että sähkön tuonti Venäjältä loppui keväällä eikä Olkiluodon uusi ydinvoimala ole vielä korvannut sitä omalla tuotannollaan.

EU-maissa sähkömarkkinat on avattu kilpailulle ja sähkön hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sähkömarkkinamalli toimii ns. day-ahead -periaatteella, jossa seuraavan päivän jokaisen tunnin sähkön hinta asettuu tehtyjen osto- ja myyntitarjousten perusteella. Tunnin hinta määräytyy aina kalleimman läpimenneen myyntitarjouksen mukaisesti.

– Sähköpörssissä, aivan kuten arvopaperipössissäkin, kaikki myyjät saavat pörssissä myymästään sähköstä kalleimman tuotantomuodon mukaisen hinnan riippumatta siitä, mitkä niiden omat tuotantokustannukset ovat, muistuttaa johtaja Helena Soimakallio Teknologiateollisuus ry:stä.

Korkeista pörssihinnoista ovat meillä hyötyneet erityisesti kaikki muuttuvilta kustannuksiltaan edulliset sähköntuotantomuodot, kuten vesi-, tuuli- ja ydinvoima.

Teknologiateollisuus ry on yhdessä Suomen sähkönkäyttäjät ry:n kanssa ideoinut hintahuippujen hillitsemiseksi mallia, jossa sähkön markkinahintaa alennettaisiin siirtymällä kaksivaiheiseen sähkökauppaan. Mallissa osuus, esimerkiksi 10 prosenttia kalleimmista läpimenneistä tarjouksista, erotetaan jälkikäteen pois marginaalihinnoittelun piiristä. Näille kalleimmille tarjouksille maksetaan sen mukaan, millä hinnalla myyjä on sähköä tarjonnut eli sovelletaan ns. pay-as-bid -periaatetta.

Mallissa loput tarjouksista käsiteltäisiin sen jälkeen kahdessa vaiheessa: Ensimmäisessä vaiheessa marginaalihinnoittelun piirissä olevat 90 prosenttia läpimenneistä tarjouksista muodostaa osan sähkön markkinahinnasta, ja toisessa vaiheessa siihen lisätään edellä kuvatulla pay-as-bid -periaatteella muodostunut sähkön hinta, joka tasataan kaikkien sähkön ostajien kesken.

Konsulttiyhtiö AFRY laski Teknologiateollisuuden toimeksiannosta mallin vaikutuksia sähkön markkinahintoihin erilaisilla jako-osuuksilla. Tarkastelut tehtiin jako-osuuksilla 5/95 %, 10/90 % ja 20/80 %. Kaikissa tapauksissa vertailukohtana käytettiin Saksassa toteutuneita sähkön markkinahintoja vuonna 2021.

– Laskemat osoittivat, että menettelyllä eliminoidaan jyrkimmät sähkön hintapiikit ja alennetaan kaiken sähkön markkinahintaa. Parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui jakosuhde 10/90 %, joka leikkasi jopa 74 prosenttia ja 150 €/MWh huippuhinnoista. Koko vuoden keskimääräinen huojennus oli -14 prosenttia. Lisäksi malli tuottaa kysynnän ja tarjonnan ollessa normaalilla tasolla samanlaisia kohtuullisia hintoja kuin nykyinen sähkömarkkinamalli ilman leikkausta. Tämä on olennaista, jotta taloudellinen kannustin investoida uuteen tuotantoon säilyy riittävänä, Soimakallio painottaa.

EU:n komission syksyllä julkaisemassa energiahätäpaketissa asetettiin vero 180 euroa megawattitunnilta ylittäville markkinatuotoille. Nämä ns. windfall-voittojen leikkaukset eivät alenna sähkön markkinahintaa, ja lisäksi ne saattavat heikentää halukkuutta tarjota sähköä energiajärjestelmän tasapainon kannalta kriittisen tärkeille säätösähkömarkkinoille. Tästä syystä ratkaisu soveltuu ainoastaan väliaikaiseksi vaihtoehdoksi.

– Päivitetyn mallin etuna on, että sillä muutetaan nykyistä sähkömarkkinamallia vain vähän. Tarjousmenettely säilyy ennallaan, ja kalleimman 10 prosentin selvitys tehdään jälkikäteen toteutuneiden kauppojen perusteella. Hintakattoja tai ylituottojen verotusta ei tarvita eikä sähkön myyntitarjouksissa tarvitse yksilöidä, millä tuotantotavalla sähkö on tuotettu, toteaa Soimakallio.

EU:n komissio on ilmoittanut, että se julkistaa ehdotuksensa uudeksi EU:n sähkömarkkinamalliksi vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

AFRYn selvitys
 

Lisätietoja:
Johtaja Helena Soimakallio
Puhelin: 040 550 7706
Sähköposti: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi