Lausunto

Lausunto tilapäisten kriisiajan valtiontukipuitteiden mahdollisesta muuttamisesta

Nyt esitetty mahdollinen jatkoaika valtiontukisäädösten ohittamiselle, notifioitavien tukien alarajan merkittävä korottaminen, tuettujen projektien toteutusajan pidentäminen, uudet verohuojennukset ja tukien toimialan laajentaminen lisäisivät kilpailuvääristymiä sisämarkkinoilla merkittävästi. Keinotekoisesti tukien avulla synnytettävä tai tuettava liiketoiminta ei ole aidosti kilpailukykyistä eikä sellaisen liiketoiminnan pönkittäminen ole Euroopan pitkäaikaisen edun mukaista toimintaa.

Avaa lausunto >>