Pukuun pukeutunut mies katsoo kameraan.

Työturvallisuuden puhuri syntyy tiimissä – ja joskus jopa pelaamalla

|
Sauli Holappa, työelämän kehittämisen asiantuntija

Työturvallisuuden kehittämisessä tarvitaan ideoiden myrskyä. Puhuri syntyy parhaiten tiimeissä, jotka voivat hyödyntää myös oivallisia ja kekseliäitä työturvallisuuden työkaluja. Tutustu työkalupakkiin!

Työturvallisuuden kehittäminen jää valitettavan usein vain työsuojeluorganisaation tehtäväksi. Turvallisuusaloitteet ovat tällöin yksittäisiä ideoita, joiden toimeenpano ja jalostaminen ovat siirtyneet työsuojelupäällikön ja -valtuutetun tai vastaavien henkilöiden vastuulle.

Kun missä tahansa kehittämisessä halutaan ottaa pidempiä askeleita, täytyy tueksi ottaa koko henkilöstön osaaminen. Myös turvallisuuden kehittäminen on tärkeää viedä osaksi arkea ja turvallisuusajattelu osaksi koko organisaation jokapäiväistä tekemistä. Tämä onnistuu osallistamalla koko porukka sekä varaamalla riittävästi aikaa.

Yhdessä kehittäminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Herää monia kysymyksiä:

  • Miten aloittaa keskustelu?
  • Kuinka saadaan ihmiset innostumaan kehittämisestä?
  • Pystytäänkö varmistamaan, että tehdyt päätökset etenevät käytäntöön?
  • Meneekö kallisarvoinen työaika hukkaan, kun ei keskitytä ”oikeisiin töihin”?

Onneksi näihin kysymyksiin löytyy vastauksia!

Työkalut virittävät keskustelua.

Keskustelun tueksi on kehitetty työkaluja, joiden tarkoituksena on vauhdittaa ideointia ja herättää koko ryhmä tai tiimi yhdessä kehittämiseen. Teknologiateollisuus on luonut yhdessä Teollisuusliiton ja Topaasia Oy:n kanssa yritysturvallisuuspelin, joka perustuu Topaasian luomaan konseptiin.

Pelin pelaaminen kestää 1−2 tuntia, ja sen kautta päästään yhdessä ihan aitoon kehittämiseen aina toimintasuunnitelmaa ja konkreettisia kehittämiskohteita myöten. Pelin saa ilmaiseksi käyttöön Topaasian verkkosivustolta, ja lisätietoa löytyy myös Teknologiateollisuuden verkkosivulta.

Teknologiateollisuus tekee jatkuvasti yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa, jotta löytäisimme uusia työkaluja ja palveluita jäsenyritystemme tueksi. Yksi hyvä työkalu on myös Työterveyslaitoksen Turvaa tiimistä -keskustelumalli.

Turvaa tiimistä -mallia voidaan hyödyntää joko olemassa olevien tiimien kanssa, tai vaihtoehtoisesti voidaan luoda esimerkiksi tuotannon sisällä kehitystiimejä samantyyppistä työtä tekevistä henkilöistä. Olennaista on kokoontua porukalla yhteisen kehittämisen äärelle.

Jos teillä on tarvetta, intoa ja halua työturvallisuuden kehittämiseen, kannattaa ottaa käyttöön edellä kuvatut maksuttomat työkalut. Ne auttavat keskustelua ja synnyttävät tuloksia tuovan työturvallisuuden puhurin.

Sauli Holappa
Työelämän kehittämisen asiantuntija
sauli.holappa@teknologiateollisuus.fi
044 788 9887