Huom! Muuttunut ajankohta - Kiertotalousklinikka 3 - Palvelullistaminen ja palvelut kiertotalouden ajureina 22.11.

Kiertotalous etenee
Järjestämme nyt tulevan syksyn aikana jäsenyrityksillemme kolme erillistä kiertotalousklinikkaa, joissa osallistujien on mahdollista saada ideoita ja konkreettisia keinoja siihen, kuinka kiertotaloudesta saadaan vauhtia liiketoimintaan. Tilaisuuksissa paneudutaan kiertotalouden liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin, haasteisiin ja ratkaisuihin eri alojen asiantuntijoiden johdolla.

Huom, muuttunut ajankohta ja paikka!
Järjestämme nyt tulevan syksyn aikana jäsenyrityksillemme kolme erillistä kiertotalousklinikkaa, joissa osallistujien on mahdollista saada ideoita ja konkreettisia keinoja siihen, kuinka kiertotaloudesta saadaan vauhtia liiketoimintaan. Tilaisuuksissa paneudutaan kiertotalouden liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin, haasteisiin ja ratkaisuihin eri alojen asiantuntijoiden johdolla.
Teknologiateollisuus ry on ensimmäisenä Suomessa vahvistanut koko toimialalle oman kiertotalousohjelman. Tavoitteenamme on auttaa jäsenyrityksiämme luomaan kiertotaloudesta kasvua, mainehyötyjä ja kilpailuetua sekä edistää kansallista ja globaalia siirtymää kohti markkinaehtoista ja kilpailukykyistä kiertotaloutta.

Kolmannessa tilaisuudessa 22.11. aiheena on Palvelullistaminen ja palvelut kiertotalouden ajureina.

Tilaisuudessa yhtä ennalta valittua Teknologiateollisuuden jäsenyritystä sparraa kolme asiantuntijaa, joiden johdolla pureudutaan aiheeseen kohdeyritystä esimerkkinä käyttäen. 
Tavoitteena on yhdessä kehittää jäsenyritystemme kiertotalouteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja jakaa ajatuksia ja ideoita kannattavaan kestävään kasvuun. Vuorovaikutteisuus on tilaisuuksien keskiössä, joten myös yleisön on mahdollista osallistua esittäen kysymyksiä, näkemyksiä ja ideoita koko tilaisuuden ajan. 

Tässä tilaisuudessa yrityksenä on Detector Oy ja asiantuntijoina:

  • Saara Ahtaanluoma, asiantuntijamyyjä, Green Carbon Finland Oy
  • Marko Paasu, toimitusjohtaja, Original Energy Finland Oy
  • Petri Rekonen, tuotannon johtaja / konsultti

Läsnätilaisuuden lisäksi kiertotalousklinikkaan on mahdollista osallistua myös etänä.

Lisätietoja:
vastuullisuusjohtaja Pirita Lindell, puh. 040 538 8799, pirita.lindell(a)teknologiateollisuus.fi

Educity, Joukahaisenkatu 7, Turku ja virtuaalinen
Tapahtuman aika
-