Lausunto

Lausunto verkon välityspalvelujen valvonnasta

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on säätää Euroopan unionin digipalveluasetuksen (Digital Services Act) edellyttämistä viranomais- ja valvontatehtävistä.

Asetuksen edellyttämäksi digitaalisten palvelujen koordinaattoriviranomaiseksi nimettäisiin Liikenne- ja viestintävirasto, joka olisi myös asetuksen pääasiallinen valvontaviranomainen. Muita asetuksen valvovia viranomaisia olisivat kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu. Teknologiateollisuus ry pitää esitystä tarkoituksenmukaisena huomioiden asetuksen sisällön sekä kyseisten viranomaisten toimintakentän ja asiantuntemuksen.

Koska viranomaistehtävät hajautuvat eri organisaatioihin, on viranomaisten keskinäiselle yhteistyölle luotava tarvittavat puitteet ja käytänteet. Myös elinkeinoelämän edustajat on syytä pitää ajan tasalla digipalveluasetuksen ja muun digitaalista taloutta koskevan EU-sääntelyn kansallisesta toimeenpanosta.

Avaa lausunto >>