Lausunto

Lausunto perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

Tuntijakolisäys on tarpeen perustaitojen vahvistamiseksi koulupolun alkuvuosina. Kohdennus tulisi kuitenkin rakentaa osana tuntijaon kokonaisuutta niin, että se parhaimmalla mahdollisella tavalla tukee luku-, kirjoitus- ja laskutaidon kehittymistä ja korjaa jo tutkitusti havaittuja osaamisvajeita. Siksi sinänsä oikeat lisäykset tulisi kohdentaa tuntijaon kehyksessä toisiin kohtiin. Lisäys matematiikan opetukseen on tärkeä ja toteuttaa Kansallisen LUMA-strategian toimenpidesuunnitelmaa. Tuntilisäyksen lisäksi on kiinnitettävä huomiota luokanopettajien matematiikan didaktiseen ja pedagogiseen osaamiseen perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Avaa lausunto >>