Lausunto

Lausunto hankintalakien muutosesityksistä

Teknologiateollisuus pitää hankintalakien muutosesityksiä kannatettavina ja toivoo, että muutokset saatetaan voimaan viipymättä. Toimme lausunnossamme esiin myös sähköisten kilpailutusjärjestelmien käytettävyyden kehittämisen tarjoajien näkökulmasta, kilpailuvalvonnan tehostamisen sekä hankintamenettelyiden ja -ehtoja kehittämisen siten, että ne ovat tasapuolisia ja syrjimättömiä sekä mahdollistavat pk-yritysten osallistumisen julkisiin tarjouskilpailuihin.

Avaa lausunto >>