Kuvaan käsitelty kaksi erillistä kasvokuvaa, joissa ovat Teknologiateollisuuden EU-vaikuttamisen päällikkö Akseli Koskela ja johtava asiantuntija Annukka Saari.
Uutinen

Miksi yritysten kannattaa osallistua COP29-ilmastokokoukseen? – Teemana ilmastorahoitus ja puhtaat teknologiat

Ilmastokokouksessa 2024 pyritään sopimaan uudesta ilmastorahoitustavoitteesta ja siten esille nousevat teknologiset ilmastoratkaisut. Kokous tarjoaa suomalaisyrityksille erinomaisen tilaisuuden puhtaiden teknologioiden viennin edistämiseksi maailmalle, vinkkaavat Annukka Saari ja Akseli Koskela Teknologiateollisuus ry:stä. 

Seuraava YK:n ilmastokokous järjestetään 11.–22. marraskuuta 2024 Bakussa, Azerbaidžanissa. Tulevan ilmastokokouksen teemat liittyvät muun muassa ilmastorahoitukseen, puhtaisiin teknologioihin, ilmanpäästöihin sekä vesipulaan.  

Suomen hallituksen hiilineutraalisuustavoite sekä Suomen teknologiateollisuuden sitoutuminen kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan ja maapallon keskilämpötilan rajoittamiseen enintään 1,5 asteeseen tarjoaa yrityksille erinomaisen mahdollisuuden puhtaiden teknologioiden viennin edistämiseksi, vinkkaavat Teknologiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Annukka Saari ja EU-asioiden päällikkö Akseli Koskela.  

Teknologiateollisuus ry aikoo itsekin osallistua tulevaan COP29:ään. Miksi se on tärkeää, Annukka Saari ja Akseli Koskela? 

– Pidämme tärkeänä olla mukana YK:n kansainvälisessä ilmastoyhteistyössä, jossa etsitään yhteisiä ratkaisuja, joilla edistetään maailmanlaajuisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomella on maailman kunnianhimoisimmat hiilineutraalisuustavoitteet ja Suomi on yksi maailman johtavista puhtaiden ratkaisujen innovaatiomaista. Juuri tämän vuoksi näemme tärkeäksi, että suomalainen teknologiateollisuus on esillä ilmastokokouksessa tuomassa esille uusia suomalaisia teknologisia ratkaisuja, joilla on merkittäviä vaikutuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä myös globaalisti.   

Ovatko kyseessä siis kansainväliset ilmastomessut?  

– Ei, kyseessä ei ole messutapahtuma, vaan korkean tason kansainvälinen konferenssi, joka kokoaa yhteen ison joukon ilmastopäättäjiä ja -toimijoita. Kansainvälisellä ilmastoyhteistyöllä on pitkä historia. YK järjestää vuosittain ilmastokokouksia, joita on järjestetty jo 28 kokouksen verran (Conference of the Parties, COP).  

– COPeissa neuvotellaan toimenpiteistä ilmastoa muuttavien päästöjen hillitsemiseksi sekä maankäytön muutoksiksi ja ilmastotoimien rahoittamiseksi. YK on saanut aikaan kaksi merkittävää ja tunnettua ilmastosopimusta: Kioton ja Pariisin sopimukset.  Kioton pöytäkirja vuonna 1997 oli maailman ensimmäinen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen keskittyvä sopimus. Pariisin ilmastosopimus vuonna 2015 oli tärkeä merkkipaalu kansainvälisessä yhteistyössä. Tuolloin sovittiin, että maapallon lämpeneminen pyritään saamaan rajattua 1,5 asteeseen. 

– EU:n Green Deal tavoittelee Euroopan alueen hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, ja vasta julkaistu ilmastotiedonanto tavoittelee 90 prosentin päästövähennystavoitteita vuoteen 2040 mennessä. Myös Yhdysvallat, Kiina, Japani ja Etelä-Korea ovat ilmoittaneet pyrkivänsä hiilineutraaleiksi vuosien 2050–2060 tienoilla. 

Mitä edellisessä ilmastokokouksessa COP28:ssa saavutettiin?  

– Viime joulukuisessa Dubain ilmastokokouksessa tehtiin historiallinen päätös luopua kaikista fossiilisista polttoaineista. Päätös on historiallinen sen takia, että ensimmäistä kertaa tunnustetaan tarve siirtyä pois kaikkien fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Valitettavasti neuvottelutulos ei vielä auta saavuttamaan 1,5 asteen tavoitetta.  

– Valtioiden neuvottelutulos antaa kuitenkin yrityksille vahvan signaalin siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on ympäri maailmaa tulossa päätökseensä ja että puhtaisiin ratkaisuihin kannattaa investoida. Erityisesti uusiin teknologioihin liittyvät ratkaisut ja teollisuuden prosessien sähköistäminen ovat merkittävimpiä keinoja hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi maailmanlaajuisesti. Suomella on kaikki edellytykset vastata näihin haasteisiin toimimalla puhtaan energian, vastuullisen liiketoiminnan ja ilmastokädenjäljen edelläkävijänä ja kansainvälisenä kumppanina. 

Miksi yritysten kannattaisi lähteä tämän vuoden COP29?  

– COP 29 -kokouksessa keskitytään laajasti ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviin kriittisiin kysymyksiin. Tavoitteellisesti tarkoitus on edistää YK:n ilmastosopimusta, joka sisältää maailmanlaajuisen lämpenemisen rajoittamisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisen tavoitteita.   
  
– Kantava teema tänä vuonna on rahoitus ja investoinnit. COP-29:ssä pyritään sopimaan kunnianhimoisesta uudesta ilmastorahoitustavoitteesta. Isäntämaa haluaa tuoda esille saasteiden, vesipulan ja tarpeen auttaa köyhempiä maita pääsemään käsiksi puhtaaseen teknologiaan. Kokouksessa korostetaan myös alueellisia riskejä kuten vesistöjen kutistumista sekä sotien ympäristövaikutuksia.   

– Myös teknologisten ilmastoratkaisujen käyttöönotto kaikilla sektoreilla nousee vahvasti esille, ja niitä odotetaan konkreettisesti esille, kun kyseessä on investointi ja rahoituspainotteinen COP. 

Mitä hyötyä ilmastokokoukseen osallistuminen tarjoaa yrityksille?  

– Edellisen ilmastokokouksen päätös luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä antaa myönteisen signaalin puhtaaseen teknologiaan investoiville yrityksille. Tämä myös vahvistaa sitä, että Suomessa valittu kunnianhimoinen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä on oikea ja antaa etulyöntiasemaan suomalaisille yrityksille puhtaiden teknologioiden viennin edistämisessä maailmalla. 

–  Osallistuminen ilmastokokoukseen tarjoaa yrityksille erinomaisen tilaisuuden käydä dialogia kestävästä liiketoiminnasta maailman muiden valtioiden edustajien kanssa. Ilmastokokouksessa järjestetään korkean tason seminaareja ja paneelikeskusteluja puhtaasta energiasta, vähähiilisistä ratkaisuista ja niiden roolista globaalina ilmastonratkaisijana.  

– Lisäksi yrityksille tarjoutuu tilaisuuksia tavata ja keskustella niin suomalaisten kuin ulkomaalaisten ministereiden, virkahenkilöiden, organisaatioiden ja muiden alan yritysten kanssa, unohtamatta osallistumisia lehdistötilaisuuksiin, haastatteluihin ja pyöreän pöydän keskusteluihin. Ennen kaikkea Ilmastokokouksessa yrityksillä on mahdollisuus tuoda esille Suomen osaamista innovatiivisista ja vastuullisista ratkaisuista, jotka vahvistavat yritysten kilpailukykyä.  

– Ilmastokokouksessa tarjoutuu tilaisuuksia keskusteluun sellaisten tahojen kanssa, jotka olisivat muuten vaikeasti tavoitettavissa. Esimerkkinä mainittakoon viime vuoden kokouksessa mukana olleet Yhdysvaltojen ilmastolähettiläs John Kerry, Microsoftin perustaja Bill Gates ja muut globaalien suuryritysten toimitusjohtajat, jotka saattoivat istua viereisellä penkillä.  

Lisätietoja Bakun ilmastokokouksesta: 

Johtava asiantuntija Annukka Saari, annukka.saari@teknologiateollisuus.fi, puh: 044 578 9139  

EU-vaikuttamisen päällikkö Akseli Koskela, akseli.koskela@teknologiateollisuus.fi, puh: 044 277 1780 

Lisää aiheesta: 

COP28-ratkaisut tuovat suomalaisille yrityksille merkittävää vienti- ja investointipotentiaalia 

Komission esitys päästöjen vähentämisestä tukee Suomen teollisuuden vihreää murrosta   

Teknologiateollisuus osallistuu YK:n ilmastokokoukseen: Tavoitteena suomalaisten, kestävien ilmastoratkaisujen globaali näkyvyys  

Blogi: Saadaanko YK:n ilmastokokoukselta vetoapua EU:n ilmastotavoitteisiin?