Lausunto

Lausunto Euroopan taloudellisen turvallisuuden parantamisesta

Pääviestit:

  • TKI-politiikkaa tulee EU:ssa tehdä laajasti ja yleisellä tasolla, tutkimukseen painottuen. Kriittisten ja kaksikäyttöpotentiaaliteknologioiden koko vertikaaliseen valmistusketjuun on perusteltua kohdistaa EU-tasolla paitsi T&K- myös tarkkaan kohdennettua tuotannollista tukea edellyttäen, että tuet perustuvat aina erinomaisuuteen ja vaikuttavuuteen. 
  • Vientialana Teknologiateollisuudelle on tärkeää, että taloudellista turvallisuutta edistetään tavoilla, jotka pitävät kauppasuhteet mahdollisimman avoimina erityisesti samanmielisten maiden kanssa. Eurooppa ei saa käpertyä sisään päin.
  • Taloudellisen turvallisuuden tukielementeissä ja politiikkatoimissa on huolehdittava oikeasuhtaisuudesta, tehokkuudesta ja selkeydestä ja käytettävä aina ensisijaisesti olemassa olevia rakenteita.
  • Teknologiateollisuus suhtautuu osittain varauksellisesti ulospäin suuntautuvien investointien mahdollisiin rajoituksiin ja yhtyy valtioneuvoston kantaan komission hahmotteleman seurantajärjestelmän perusteelliseen tarkasteluun. Järjestelmän vaikutukset eivät saa vaarantaa uusien teknologioiden kehittämistä.

Avaa lausunto >>