Lausunto

Lausunto ulkomaisten sijoitusten seurannasta Euroopan Unionissa

Pääviestit:

  1. Läpinäkyvyys ja yhteiset pelisäännöt ovat keskeisiä periaatteita, joita tulee toteuttaa myös ulkomaisten sijoitusten seurannassa.
  2. Vientialana Teknologiateollisuudelle on tärkeää, että taloudellista turvallisuutta edistetään tavoilla, jotka pitävät kauppasuhteet mahdollisimman avoimina ja proaktiivisina erityisesti samanmielisten maiden kanssa.
  3. Teknologiateollisuus yhtyy valtioneuvoston kantaan markkinaehtoisen ja teknologianeutraalin lähestymistavan painottamiseksi.

Avaa lausunto >>