Lausunto

Lausunto teollisesta hiilenhallinnasta EU:ssa ja EU:n vuoden 2040 ilmastotavoitteesta

Teknologiateollisuus on lausunut 9.4.2024 eduskunnan

ympäristövaliokunnalle E 10/2024 vp Valtioneuvoston selvitys Komission tiedonanto EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä

talousvaliokunnalle E 9/2024 vp Valtioneuvoston selvitys Komission tiedonanto teollisesta hiilenhallinnasta EU:ssa ja E 10/2024 vp Valtioneuvoston selvitys Komission tiedonanto EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä

Avaa lausunto (YmV) >>

Avaa lausunto (TaV) >>