Uudistetaan työmarkkinajärjestelmä tähän päivään

Työmarkkina
Suomalainen työmarkkinajärjestelmä on jäänyt kilpailijamaista jälkeen. Jotta vientiyritykset pystyvät jatkossakin työllistämään ja tuomaan hyvinvointiyhteiskunnalle välttämättömiä vientituloja, täytyy myös työmarkkinajärjestelmän uudistua vastaamaan globaalin kilpailun vaatimuksia.

Keskeisiä tavoitteita työmarkkinajärjestelmän uudistamisessa:

  • Työehdoista sovitaan nykyistä enemmän työpaikoilla eli siellä, missä työ parhaiten tunnetaan.
  • Palkkaus saadaan kannustavaksi eli yleiskorotusten sijaan palkan perusteina ovat työn vaativuus, työntekijän pätevyys ja tuloksellisuus.
  • Työaikajärjestelyjen lähtökohtana ovat kysyntä ja asiakkaiden tarpeet: työtä tehdään enemmän silloin, kun on kiire ja vapaat ajoitetaan hiljaisempaa kauteen.

Työmarkkinoiden häiriöttömyys on osa kilpailukykyä. Suomi on verraten lakkoherkkä maa. Eritoten laittomat työtaistelut aiheuttavat yrityksille huomattavia vahinkoja suhteessa niistä seuraaviin sanktioihin. Myös poliittiset työtaistelut voivat aiheuttaa kohtuuttomia vahinkoja yrityksille, vaikka ne ovat täysin ulkopuolisia itse riitaan nähden.

Teknologiateollisuus ry:n strategiasta:
Muuttuva työ on merkityksellistä, monimuotoista ja joustavaa. Työ ja tekijä kohtaavat.