Outotecilta ratkaisuja jätevesien käsittelyyn

Outotec on rakentanut leijukerrosteknologiaan perustuvan jätevesilietteen polttolaitoksen Zürichiin. Lisäksi yhtiö toimittaa teollisuudelle prosessi- ja jätevesien käsittelyn ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa poistovesien hallintaa, tehostaa vesien kierrätystä ja pienentää veden ja energian kulutusta.

Outotecillä on Lappeenrannassa teknologiakeskus, jossa kehitetään uusia tuotteita ja prosesseja nesteen ja kiintoaineen erotukseen ja raaka-aineiden uusiokäyttöön. Teknologiakeskuksessa yhtiö voi mallintaa ja optimoida asiakkaan prosesseja sekä kehittää teknologioitansa.

Lämpöä, sähköä ja lannoitetta samasta laitoksesta

Outotec on muun muassa rakentanut leijukerrosteknologiaan perustuvan jätevesilietteen polttolaitoksen Zürichiin (kuva). Polttolaitos käsittelee kaiken Zürichin alueen jätevedenpuhdistuksesta syntyvän lietteen, vuosittain 100 000 tonnia, mistä saadaan 875 kW sähköä ja 4 450 kW lämpöä. Laitos alittaa Euroopan ja Sveitsin tiukimmat päästörajat, sen elinkaarikustannukset ovat alhaiset ja teknologia mahdollistaa parhaan energian talteensaannin. Outotec toimitti vuonna 2015 valmistuneen laitoksen avaimet käteen -toteutuksena.

Werdhölzlin polttolaitokseen voidaan hankkeen toisessa vaiheessa liittää myös fosfaatin talteenottoprosessi, kuten Outotecin ASH DEC® -teknologia. Menetelmällä tuotetaan biomassan ja jätelietteen polton sivutuotteena syntyvästä tuhkasta fosfaattipitoista lannoitetta. Yhdistämällä lannoitteen valmistus jätteenpolttolaitokseen saadaan energia ja arvokkaat ravinteet talteen ympäristön kannalta kestävästi yhdessä yksikössä.

Liete kasoiksi

Myös alumiinin, kullan ja raudan tuotannossa syntyvä liete on Outotecin innovaatioiden ansiosta mahdollista käsitellä entistä puhtaampaan ja helpommin varastoitavaan muotoon. Prosessin lopputuloksena saadaan hiekkamaista ainetta, jota voidaan läjittää ja säilyttää turvallisesti suurissa kasoissa.