RTECO – Real-time economy ecosystems

Reaaliaikataloudessa kaikki talouden transaktiot perustuvat digitaaliseen rakenteiseen tietoon ja sen käsittelyyn. Tämä mahdollistaa automaation ja robotisaation sekä samalla merkittävän tuottavuuden kasvun niin yrityksissä kuin julkisessa hallinnossa. Tiedon reaaliaikaisuus antaa myös yrityksille mahdollisuudet tehdä päätökset ajantasaisen tiedon perusteella.

Teknologiateollisuus käynnisti RTECO-hankekokonaisuuden vuoden 2017 lopulla ja kokosi mukaan muita liittoja ja yrityksiä sekä julkisen hallinnon organisaatioita. Teknologiateollisuus partnereineen haluaa RTECO-hankkeiden avulla parantaa suomalaisten yritysten toimintaympäristöä ja edistää digitalisaatiota:

  • Rakenteinen taloustieto tuottaa merkittäviä säästöjä yrityksille ja julkiselle hallinnolle taloustiedon käsittelyssä.
  • Rakenteisen tiedon käsittely voidaan automatisoida. Tämä vähentää yritysten hallinnollista taakkaa, mm. viranomaisilmoituksissa.
  • Automaattinen taloustiedon käsittely mahdollistaa myös uusien digitaalisten palvelujen laajamittaisen kehittämisen ja tarjoamisen markkinoille.
  • Suomessa toteutetut ja koestetut digitaaliset palvelut tuovat vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.
  • Ekosysteemiyhteistyöllä pystytään luomaan talouden digitalisaatiolle perusta, jota kukaan toimijoista ei voi rakentaa yksin.

RTECO-hankekokonaisuuden tavoitteena on käynnistää ja viedä käytännön toteutuksiksi ekosysteemejä, jotka edistävät rakenteisen taloustiedon käsittelyä. Tavoitteena on nostaa merkittävästi suomalaisten yritysten digitalisaation tasoa ja tukea nopeaa liiketoimintaympäristön muutosta.

RTECO-hankekokonaisuus muodostuu kahdesta hankkeesta: RTECO eKuitti ja RTECO eYritys. Business Finlandin tukema eKuitti-hanke käsittää ekosysteemin, jonka tavoitteena on saada rakenteinen eKuitti liikkumaan ekosysteemin osapuolien välillä. eYritys-hankkeen Digitaalinen yritys -ekosysteemi keskittyy yritystiedon ja yritysraportoinnin digitalisointiin.

Molemmilla ekosysteemeillä on omat suunnitelmansa, tavoitteensa ja ohjausmekanisminsa. Niihin osallistuu laaja joukko yrityksiä ja julkisen hallinnon organisaatioita. Ekosysteemejä ohjataan myös RTECO-hankekokonaisuuden tasolta, koska monipuolisen verkoston toiminnan kannalta on tärkeää, että ekosysteemit toteuttavat yhteisiä tiedon välittämiseen ja standardeihin liittyviä asioita samalla tavalla.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Marja Hamilo, Teknologiateollisuus ry Asiantuntija, digitalisaatio etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi +358 40 843 3448

Markku Örn RTECO-hankejohtaja etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi +358 50 55 67 032

RTECO-hankekokonaisuuden toimintaa ohjaa ohjausryhmäRTECO Foorumi osallistuu laajamittaiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja hankkeen tavoitteiden edistämiseen omissa verkostoissaan. 

RTECO-ohjausryhmä:

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Juho Aavasmäki

Digital Living International Oy

Pirkka Frosti

Teknologiateollisuus ry

Marja Hamilo

Why-Advisory Oy

Bo Harald

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Jari Konttinen

Rakennusteollisuus RT ry

Aleksi Randell

Verohallinto

Tarja Rautio

Valtionvarainministeriö

Olli-Pekka Rissanen

Patentti- ja rekisterihallitus

Liisa Räsänen

Euroclear Finland Oy

Anu Saarinen

Suomen Taloushallintoliitto ry

Antti Soro

Suomen Asiakastieto Oy

Heikki Ylipekkala

RTECO-hankejohtaja

Markku Örn

RTECO-foorumi:

Finanssiala ry

Kaupan liitto ry

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Rakennusteollisuus RT ry

Suomen Taloushallintoliitto ry

Teknologiateollisuus ry

RTECO-hanke (ja sitä edeltänyt TALTIO-hanke) esillä: