Palvelut

Työpöytä kuvattuna ylhäältä päin.
Teknologiateollisuus ry tarjoaa jäsenilleen suoran yrityskohtaisen avun ja neuvonnan lisäksi jäsenistöä kiinnostavia tapahtumia ja koulutuksia sekä mahdollisuuden vaikuttaa. Teknologiateollisuus on myös jäsentensä verkostoitumisen ja yhteistyön alusta.

Saat meiltä seuraavia jäsenpalveluita:

 

Työsuhdeasioiden tuki 

Neuvomme ja opastamme jäsenyrityksiämme työsuhdeasioissa. Lisäksi palveluihimme kuuluvat työsuhdeasioiden kouluttaminen ja konsultointi. Katso kaikki työsuhdeasiapalvelumme täältä

Yrityskohtainen TES

Yrityskohtainen työehtosopimus on vaihtoehto valtakunnallisten yhdistysten tekemälle työehtosopimukselle. YritysTES mahdollistaa sen, että työehdot voidaan räätälöidä yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin. Tutustu yrityskohtaisen TESin mahdollisuuksiin täällä.

Alueellinen tuki 

Aluetoiminta tarjoaa alueensa jäsenyrityksille neuvontapalveluita sekä järjestää työsuhdeasioihin liittyvää yrityskohtaista ja yhteistä koulutusta. Aluetoiminta tukee yritysten yhteistyötä, kehitystoimintaa ja verkostoitumista sekä on aktiivinen alueellinen vaikuttaja. Tutustu alueellisiin palveluihimme täältä.

Koulutukset ja tapahtumat

Teknologiateollisuus järjestää jäsenistöään palvelevia koulutuksia ja tapahtumia. Kaikki tapahtumat ja koulutukset löytyvät Tapahtumat-sivuiltamme. Löydät lisätietoa myös täältä

Toimialakohtainen toiminta 

Teknologiateollisuus ry kokoaa yhteen teknologiateollisuuden eri toimialojen yrityksiä. Toimialaryhmät ja -yhdistykset keskittyvät toimialakohtaiseen vaikuttamiseen ja kehittävät toimialansa osaamista. Ne keräävät ja jakavat myös tietoa toimialastaan ja sen kehityksestä. Lisätietoja toimialakohtaisesta toiminnasta löydät täältä.

Osallistu vaikuttamistyöhömme

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Teknologiateollisuus ry:n keskeinen tehtävä ja palvelu jäsenistöllemme. Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden osallistua Teknologiateollisuus ry:n kantojen muodostamiseen. Lisätietoa vaikuttamistyöhömme osallistumisesta löydät täältä.

Verkostoituminen 

Teknologiateollisuus on jäsenyritystensä verkostoitumisen ja yhteistyön alusta. Yleisten verkostoitumismahdollisuuksien lisäksi kokoamme teema-, toimiala- ja aluekohtaisia yritysverkostoja. Keskitymme myös palveluissamme tarjoamaan yrityksille mahdollisuuden verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. Lisätietoa löydät täältä.

Työelämän kehittäminen

Teknologiateollisuus ry:llä on pitkät perinteet työelämän kehittämisestä. Toteutamme hankkeita itsenäisesti sekä yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa. Hankkeiden tarkoitus on edistää yhteistyötä ja työkulttuurien kehittämistä yrityksissä. Lisätietoa työelämän kehittämisestä löydät täältä

Kestävän kasvun tuki 

Tarjoamme jäsenillemme kasvuun ja vastuullisuuteen liittyviä koulutuksia, tapahtumia ja vertaisryhmätoimintaa. Lisäksi tuotamme käytännönläheisiä työkaluja ja oppaita kestävän kasvun tueksi. Lisätietoa löydät täältä.

Apua osaajien saatavuuteen 

Teknologiateollisuus ry tekee aktiivisesti työtä alan osaajien saatavuuden ja teknologia-alan vetovoiman edistämiseksi. Teemme työtä yhdessä yritysten ja koulutuksenjärjestäjien kanssa. Yritykset voivat ilmoittaa myös kesätyömahdollisuuksista kauttamme. Lisätietoa osaajien saatavuuteen löydät täältä

Ajankohtaista tietoa 

Teknologiateollisuus ry kerää ja jakaa kotimaista ja kansainvälistä tietoa alan tilanteesta ja näkymistä. Tuotamme tietoa selventämään nykyhetkeä ja tuomaan tietoa yritysten päätöksenteon tueksi. Jaamme tietoa myös ajankohtaistapahtumissamme. Lisätietoa löydät täältä

Jäsenviestintä 

Viestimme jäsenillemme avoimilla nettisivuilla, uutiskirjeillä ja suoralla sähköpostiviestinnällä. Kannattaa ottaa myös sosiaalisen median kanavamme seurantaa! Lisätietoja jäsenviestinnästä löydät täältä.