Tapahtumat

Tuotteen myymisen ja käytöstä poistamisen väliin mahtuu monta mahdollisuutta kasvattaa liiketoiminta...
Järjestämme tietoiskuja virtuaalisesti pk-jäsenyrityksillemme. Näihin kokoamme tiiviisti tietoa ja k...
Tilaisuudessa pääset tutustumaan maksuttomaan yritysturvallisuuden digipeliin, keskustelemaan yritys...
Digitaalinen tuotepassi on Euroopan komission aloite, jolla halutaan edistää tuotteiden vastuullisuu...
Kilpailukieltosopimuksia koskevat lakimuutokset ja uusi yhteistoimintalaki tulivat voimaan 1.1.2022....
Teknologiateollisuuden EU-foorumien sarja jatkuu helmikuun 11 päivä kello 10.30. Aiheena on materiaa...
Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola pitää kerran kuussa jäsenyrityksille suunnatu...
Teknologiateollisuus ry järjestää webinaarisarjan, jossa käydään läpi yleisimpiä sukupolvenvaihdokse...
Kansainväliset osaajat nähdään välttämättömänä ratkaisuna, jotta suomalaiselle yrityksille saadaan o...
Tilaisuudessa on mahdollisuus syventyä digiturvallisuuden huomioimiseen yrityksen toiminnan jatkuvuu...
Yrityksen kasvaessa nopeasti tarvitaan myös pääomaehtoista rahoitusta. Kasvun rahoitus-webinaarissa...
Mikäli korona-tilanne sallii, pidämme työvälineiden ja muovituotteiden valmistajien sekä asiakkaiden...
Tuottavuutta yhteistyöllä laivaseminaari 31.3.-2.4.2022
Helsinki-Tukholma-Helsinki
Ohutlevytuotteet-toimialaryhmä järjestää vuosittaisen seminaarin Lappeenrannassa.