malliehdot
Uutinen

Datan jakamisen malliehdoista ratkaisu sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävään yhteiskuntaan

Yrityksillä on paljon erilaista tietoa hallussaan, mutta datan käyttöoikeuksista sopimiseen ei ole vielä olemassa vakiintuneita käytäntöjä. Teknologiateollisuus on ratkaissut ongelman rakentamalla datan jakamisen malliehdot. 

Tiedon merkitys taloudessa, yhteiskunnan kehittämisessä ja yksittäisten ihmisten päivittäisessä elämässä kasvaa jatkuvasti. Tietoa on saatavilla koko ajan enemmän, ja sitä hyödyntämällä voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia, parantaa tuotteita ja prosesseja teollisuudessa ja tehostaa raaka-aineiden käyttöä. 

Yrityksillä on paljon erilaista tietoa hallussaan. Tiedon keräämiseen on teknisiä ratkaisuja ja sen vaihtamiseen kehitetään liiketoiminnallisia malleja. Toistaiseksi datan käyttöoikeuksista sopimiseen ei ole olemassa vakiintuneita käytäntöjä.  

Teknologiateollisuus on ratkaissut ongelman rakentamalla yhdessä jäsenyritystensä ja asianajotoimisto Krogeruksen kanssa datan jakamisen malliehdot. Niitä voidaan käyttää laajasti elinkeinoelämässä pohjana datan jakamisesta sovittaessa. Ehdot ovat ostettavissa Teknovan verkkokaupasta.

Datalla on merkittävä rooli suomalaisten yritysten uudistumisessa ja kasvussa. Pilvipalvelut ja modernit viestintäverkot tuovat datan keräämisen ja hyödyntämisen kaikkien yritysten saataville. Kyky käyttää dataa tehokkaasti hyväkseen muodostuu yrityksille merkittäväksi kilpailueduksi.  

Datan hyödyntäminen tehostaa yritysten yhteistyötä, ja tämä ilmenee paitsi logistisina säästöinä, tuotteiden elinkaaren optimointina, energiasäästöinä sekä uusina, asiakkaan tarpeiden mukaan skaalautuvina liiketoimintakonsepteina.  

Digitaalisessa muodossa olevan datan avulla voidaan ehkäistä hävikkiä toimitusketjuissa ja optimoida tuotteiden elinkaari. Materiaalivirtoihin yhdistetyt datavirrat muodostavat pohjan raaka-aineiden jatkokäytölle ja tehokkaalle kiertotaloudelle.   

Malliehtojen avulla voidaan

  • Nostaa datan hyödyntäminen avoimesti yritysten välisiin neuvotteluihin ja hyödyntää tietoa tehokkaasti. 

  • Kehittää datasta sopimisen kulttuuria.  Neuvotteluaikoja voidaan lyhentää ja helpottaa datan käytöstä sopimista siten, että sopimukset edistävät datan tehokasta käyttöä.   

  • Kannustaa yrityksiä tunnistamaan nykyistä paremmin omia tietojaan sekä kehittämään kumppanuuksia, jotka edistävät datan käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. 

Datan hyödyntämisen käsite on malliehdoissa laaja ja se kattaa käytännöllisesti kaikenlaisen tiedon käsittelyn, käytön ja muokkaamisen. Ehtojen tarkoituksena on selventää se, mitä osapuoli saa datan avulla tehdä. Laaja käyttöoikeus luo datalle arvoa ja kannustaa yrityksiä investoimaan dataan perustuviin ratkaisuihin.  

Hallitusohjelmassa on useassa eri kohdassa linjattu julkisen datan avaaminen ja avointen rajapintojen edistäminen. Tätä toimintaa on syytä kiihdyttää, koska julkisen datan päälle voidaan rakentaa kokonaan uudenlaisia palveluita sekä myös valmiita ratkaisuja, joilla voidaan uudistaa julkisia palveluja. Kansalaisen kannalta tämä on merkittävä parannus: hakemuksista voidaan monessa eri tapauksessa siirtyä suoraan päätösehdotuksiin, kuten verotuksessa on jo tehty. 

Hallituksen tuleekin käynnistää hallitusohjelman mukaiset uutta liiketoimintaa luovat datan jakamisen hankkeet ensi tilassa. 

Lisää aiheesta: https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/teknoblogi/datan-hyodyntaminen-kilpailukyvyn-ytimessa

Lisätietoja: 

Jussi Mäkinen, lakiasiainpäällikkö, digitalisaatio, kasvu ja osaaminen, jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi