shutterstock_670846063.jpg
Uutinen

Kone- ja laiteinvestointeihin tulossa odotettu kannustin

Thu, 11/07/2019 - 10:41
Teknologiateollisuus on tyytvväinen, että esitys kone- ja laiteinvestointien nopeutetuista poistoista on menossa ripeästi eteenpäin. Poisto-oikeutta nopeuttamalla voidaan vauhdittaa investointeja, ja päätös lisää myös yrittäjien luottamusta toimintaympäristön vakauteen. On tärkeää, että lain soveltamispiiriin otetaan myös käytettynä hankitut koneet ja laitteet.

Kansliapäällikkö Martti Hetemäki selvitti investointien vauhdittamista valtiovarainministeri Mika Lintilän toimeksiannosta, ja Hetemäen esityksiä käsiteltiin syksyn budjettiriihessä. Yhdeksi keinoksi Hetemäki ehdotti kone- ja laiteinvestointien nopeutettuja poistoja vuosille 2020–2023.

Valtiovarainministeriö on laatinut nyt lakiluonnoksen nopeutetuista poistoista. Vain viikon mittainen suppea lausuntokierros päättyi 4.11.2019. Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausui asiassa, ja liitto edusti myös Teknologiateollisuuden kantaa.

– Pk-yrittäjän puuskahdus ”voi kun yrittäjiä muistettaisiin muutenkin kuin juhlapuheissa” tuli monesti mieleen ennen vaaleja käydyissä verokeskusteluissa. Poistomalli on voimaantullessaan konkreettinen esimerkki siitä, että Suomi haluaa olla hyvä paikka yritysten investoida, toimia ja kasvaa. Investointipäätöstä tehtäessä myös ”fiilis” on tärkeä asia, tähdentää veropolitiikan johtava asiantuntija Maria Volanen Teknologiateollisuudesta.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että malli olisi toimialaneutraali. Tämä on Volasen mukaan kannatettavaa: myönteiset vaikutukset kertaantuvat, kun kaikki alihankintaketjun yritykset ja asiakkaat ovat oikeutettuja nopeutettuihin poistoihin.

EK:n lausunnossa nostetaan esiin tärkeimmät elementit: Mallin tulisi olla mahdollisimman pitkäaikainen tai jopa pysyvä ja murrettujen tilikausien yritykset tulee ottaa huomioon, ettei soveltamisala jää niiden osalta lyhyeksi. Korotettujen poistojen tulisi koskea 2020 käyttöönotettuja laitteita, vaikka ne olisi hankittu jo 2019 puolella. Tämä siksi, että koneen käyttöönotto voi kestää jopa vuoden eikä täyttä tuottokapasiteettia saada käyttöön välittömästi. Yritykset toivovat myös lisäystä, että poistojen tekeminen voitaisiin aloittaa jo koneen tai laitteen hankintahetkestä, ei vasta käyttöönotosta kuten nykyisin.

Käytettyjen koneiden hankinta on kiertotaloutta

Lain tulisi kattaa myös käytettynä hankitut koneet, jotka on nyt ehdotettu jätettäväksi soveltamisen ulkopuolelle. Käytetyt koneet ovat kiertotaloutta selvimmillään. Ne voivat synnyttää myös uusia yrityksiä ja tehokkaampaa liiketoimintaa.

– Yritysten ulkoistaessa osan tuotantoaan pienemmälle yritykselle, on järkevää myydä myös tuotantokoneet ja -laitteet liiketoiminnan mukana. Kumpikin yritys voi näin keskittää ja tehostaa omaa ydinliiketoimintaansa. Myynyt yhtiö tietää saavansa tarvitsemansa komponentit luotettavalta toimittajalta laadukkailla koneilla valmistettuna. Liiketoiminnan ja koneet ostanut yritys voi puolestaan erikoistua, tehdä ja myydä komponenttia entistä tehokkaammin, Volanen selvittää.

Volanen muistuttaa, että kone-ja laiteinvestointien vauhdittuminen lisää myös t&k-investointeja ja päinvastoin.

– T&k-investoinnit sekä kone- ja laiteinvestoinnit kulkevat käsikädessä. T&k-innovaatiot eivät muutu kasvuksi eivätkä tuottavuudeksi, jos niitä ei voi ottaa tuotantoon. Robotiikka, automaatio, 3D-printtaus ym. vaativat myös suuria laiteinvestointeja. Jos tuotanto karkaa muualle, t&k menee helposti perässä, koska t&k-innovaatioita tulee voida testata käytännössä. Toisaalta tuotannosta nousee kehitysideoita. Siksi kone- ja laiteinvestointien kiihdyttäminen tukee myös tulevaisuuden liiketoimintaa, Volanen tähdentää.

Nopeutetuilla poistoilla tarkoitetaan sitä, että yritys voi vähentää verotuksessa kone- ja laiteinvestoinnit nykyistä nopeammin. Kyse ei ole verotuksen keventämisestä vaan sen ajoituksesta.  

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Maria Volanen, puh. 040 532 3744