Outotec_advisor
Yritystarina

11 miljoonaa kilometriä autolla – näin paljon Outotecin digityökalu voi vähentää päästöjä, eikä se vaadi jätti-investointia

Teollisuuden vähähiilisyystoimet vaativat usein erittäin kalliita investointeja, mutta päästöjä voi leikata myös pienin kustannuksin. Outotecin teknologiajohtaja Mari Lindgren kertoo, kuinka se on mahdollista.

Vaikkapa nikkelin liekkisulatusuunin uudistaminen aiempaa ilmastoystävällisemmäksi maksaa helposti kymmeniä miljoonia euroja. Tai sitten se voikin maksaa tästä vain murto-osan.

”Digitalisaation avulla voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä nopeasti ja ilman mittavia investointeja. Perinteisilläkin teollisuuden aloilla, kuten nikkelisulatossa, voidaan metallurgisen digitaalisen kaksosen, eli älykkään prosessinohjaus- ja säätöjärjestelmän käytöllä saavuttaa 1–4 prosentin vähenemä hiilidioksidipäästöistä, raaka-aineesta ja operoinnin tasosta riippuen. Tutummin tätä järjestelmää kutsutaan 'Online Advisoriksi'”, kertoo Outotecin teknologiajohtaja Mari Lindgren.

1–4 prosentin vähenemä ei kyllä ehkä kuulosta kovin paljolta…

”Vaikka prosenttiluku sinällään kuulostaa pieneltä, tuo 1 prosenttia on esimerkiksi nikkelisulaton tapauksessa noin 11 miljoonaa kilometriä henkilöautolla. Absoluuttisena lukuna vähenemä on siis suuri, ja tämän esimerkin avulla voidaan kuvata sitä, mitä digitalisaatiolla ja korkealuokkaisella prosessisäädöllä voidaan saavuttaa”, Lindgren kuvailee.

Outotec on laskenut Advisorin hiilikädenjälkeä Business Finlandin rahoittaman ympäristökädenjälkiprojektin sekä VTT:n avulla. Prosentin vähenemä on myös verrattavissa 130–350 keskivertosuomalaisen vuotuiseen hiilijalanjälkeen tai 1500–4000 lentoon.

”Tämä on vuotuinen säästö per keskimääräisen kokoinen teollisuuslaitos”, Lindgren avaa lukuja.

Advisor toimii väliparannuksena ennen isoa investointia

Outotec toimittaa metalliteollisuudelle prosessiteknologiaa, esimerkiksi kuparin ja nikkelin valmistamiseen.

Kestävä kehitys on Outotecin liiketoiminnan ydin
  • Outotec tarjoaa teknologiaratkaisuja sekä palveluita kaivos-, metalli- ja kemianteollisuudelle.
  • Outotecin liiketoiminnan ydin on kestävä kehitys. Outotec tukee kiertotaloutta  auttamalla asiakkaitaan hyödyntämään luonnonvaroja ympäristön kannalta mahdollisimman kestävillä, turvallisilla ja taloudellisilla tavoilla.
  • Outotecillä on tuotekehitys-, myynti- ja palvelukeskukset 42 maassa ja kuudella mantereella, työntekijöitä on yli 4000.
  • Yhtiön pääkonttori on Espoossa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2019 oli 1210 miljoonaa euroa.
  • Outotec ja Metso Minerals julkistivat heinäkuussa 2019 suunnitelmansa yhdistää liiketoimintansa. Yhdistymisen odotetaan toteutuvan kesäkuun 2020 lopussa edellyttäen, että viranomaishyväksynnät saadaan.

Metalliteollisuuden monivaiheisissa prosesseissa tarvitaan muun muassa erittäin korkeita lämpötiloja ja massiivisia laitteita.

”Kun hiilijalanjälkeä halutaan oleellisesti pienentää, tuotantoprosessin vaihtaminen on kallista, kestää yleensä kauan ja riippuu laitoksen investointisyklistä. Jos asiakkaalla ei ole heti mahdollisuutta investoida kokonaan uuteen tuotantoprosessiin, järkevä tapa on pyrkiä parantamaan nykyistä prosessia ja käyttämään sitä tehokkaammin”, Lindgren kertoo.

Silloin kuvaan astuu Advisorin kaltainen älykäs prosessinohjaus- ja säätöjärjestelmä.

”Advisor auttaa kulloinkin työvuorossa olevaa operaattoria tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä eli ajamaan tuotantoa mahdollisimman lähelle optimipistettä. Me laskemme asiakkaiden antaman datan perusteella, kuinka paljon jalanjälki parhaimmillaan pienenee ja tuotannon laatu paranee Advisoria käytettäessä”, Lindgren kertoo.

Mari Lindgren, Outotec

"Me olemme tehneet jo 1950-luvulla asioita, jotka olisivat selkeää kiertotaloutta. Niistä ei vain silloin käytetty tätä nimeä", toteaa Outotecin teknologiajohtaja Mari Lindgren.

Advisor ei siis korvaa suurten investointien tarvetta, mutta se on hyvä keino vähentää päästöjä investointien välillä. Eikä se kuluta luonnonvaroja.

”Advisoreiden avulla prosessiteollisuus voi tehdä tällaisia parannuksia koko ajan aina siihen saakka, kunnes laitoksilla seuraavan kerran tehdään iso investointi tuotantotekniikan muutokseen. Advisor harmonisoi toimintatapoja ja vähentää tuotannon heiluntaa, kuten hajapäästöjä tai erilaisia ongelmia tuotannon eri vaiheissa sekä parantaa metallien suoraa saantia.”

Lindgrenin mukaan Advisoreiden kaltaisia järjestelmiä on käytetty parin vuosikymmenen ajan, mutta isommassa mittakaavassa vasta viime vuosien aikana.

”Kun työkalut kehittyvät ja tulevat helppokäyttöisemmiksi, järjestelmiä pystytään räätälöimään kohtuullisella työmäärällä”, hän toteaa.

Outotec  toteutti kiertotaloutta jo 1950-luvulla

Lindgrenin mukaan teollisuuden ilmastotietoisuus on entisestään lisääntynyt.

”Ilmastotoimet eivät sodi mitenkään kaupallisia intressejä vastaan, koska myös asiakas hyötyy, kun saadaan aiempaa enemmän tuottoa. Tuotannon ja ympäristötoimien lisääminen eivät ole toisensa poissulkevia tavoitteita vaan ne vievät samaan suuntaan.”

Kestävä kehitys on keskeinen osa liiketoimintaa myös viime vuonna 70-vuotista taivaltaan juhlineessa Outotecin Porin tutkimuskeskuksessa.

”Kun kaivoin tutkimuskeskuksen historiaa esiin, kävi ilmi, että me olemme tehneet jo 1950-luvulla asioita, jotka olisivat selkeää kiertotaloutta. Niistä ei vain silloin käytetty tätä nimeä. Resurssitehokkuus on kuulunut firman toimintaan läpi koko historiaan. Kuparin liekkisulatusmenetelmä syntyi nimenomaan energian säästämiseksi, kun Suomi oli rauhanehdoissa menettänyt kolmasosan energiakapasiteetistaan”, Lindgren kertoo.

Outotec_advisor

Metalliteollisuuden monivaiheisissa prosesseissa tarvitaan muun muassa erittäin korkeita lämpötiloja ja massiivisia laitteita.

Outotecin tuotteilla ja palveluilla on aina voinut vaikuttaa siihen, että teollinen prosessi tarvitsee mahdollisimman vähän ulkoista energiaa.

”Meille on ollut haasteena, että yhteiskunta on alkanut ajatella samalla tavoin huomattavasti myöhemmin. Emme vain aikoinaan käyttäneet nykyaikaisia termejä, ja nyt meitä syytetään helposti, että ’mitäs viherpesua tämä on’. Ilmastotoiminta on kuitenkin ollut yrityksen henkistä ydintä koko firman olemassaoloajan.”

Terveisiä päättäjille

Advisorin kaltainen työkalu on siis helppo ja huokea keino päästöjen vähentämiseksi. Sen ohella tarvitaan kuitenkin myös jättimäisiä uudistuksia sekä investointeja uuteen teknologiaan.

”Jos mietitään radikaaleja leikkauksia hiilidioksidipäästöihin, ne vaativat monessa tapauksessa teknologiaa, joka on kehitysvaiheessa tai sitä ei vielä ole. Menestymisen edellytyksenä on, että valtiovalta pystyy tukemaan ja mahdollistamaan tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä riskinottoa”, Lindgren muistuttaa.

”Silloin kun pyritään radikaaleihin muutoksiin, kehitysriskit ovat isoja ja tutkimuksen tekeminen ottaa aikaa. Valtiolla pitäisi olla roolia T&K:n  tukemisessa ja mahdollistamisessa. Jos lähdetään vain siihen, että lyödään teollisuudelle pelkästään rajoituksia tilanteessa, jossa ei ole keinoja toteuttaa niitä, tukahdutetaan myös niitä hyviä mahdollisuuksia”, hän huolestuu.

Kirjoittaja: Marjo Ollikainen
 

Lisää aiheesta:

Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartta: Ratkaisuja ilmastohaasteeseen 

Teksti on mukana huhtikuun uutiskirjeessä.