Ville Peltola

Avaa tuotteesi datat – tai itke ja avaa tuotteesi datat

|
Ville Peltola

“Ehkä on pakko säätää uusi laki, joka määrää tuotteiden ja palveluiden rajapinnat avoimiksi?”

Näin pohdin usein API-talouden esityksissäni joskus 2013–14 tietämillä. Nämä muistot ovat tulvineet nyt usein mieleeni kevään aikana, kun EU-komissio julkaisi ehdotuksensa datasäädöksestä (Data Act). Komissio on todellakin pakottamassa tuotteiden datat avoimeksi lainsäädännöllä – tämän luulisi lämmittävän vanhan APItalistin mieltä?

Olin 2000-luvun loppupuolella tiiviisti mukana avoin julkinen data -ilmiössä ja yhteisössä, jossa vaadittiin julkisin verovaroin tuotettujen datasettien avaamista uudelleenkäyttöön. Avoin julkinen data -ilmiö laajeni hieman myöhemmin kansalaisten ja asiakkaiden oman datan avaamiseen (MyData) ja tuotteiden ja palveluiden rajapintojen avaamiseen toisille yrityksille (API-talous). EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tönäisi oikeuksia omaan dataan eteenpäin vuonna 2018, mutta laajamittainen omien datojen uudelleenkäyttö MyData-filosofian mukaisesti on edelleen pitkälti toteutumatta. 

Monet fiksut yritykset ovat pystyneet innovoimaan ja skaalaamaan tuotteitaan ja palveluitaan avointen rajapintojen avulla.

API-talous on edennyt hieman paremmin, ja monet fiksut yritykset ovat pystyneet innovoimaan ja skaalaamaan tuotteitaan ja palveluitaan avointen rajapintojen avulla. Matkan varrella API-talouden narratiivi on muuttunut ekosysteemeihin, alustatalouteen ja nyt viimeisimpänä datan jakamiseen. Kehityksen jarruna ovat olleet kaikki nämä vuodet nähdäkseni kaksi asiaa: 1) datan omistajuuden problematiikka ja 2) rohkeuden ja uskalluksen puute datan ja rajapintojen avaamisessa.

Data act

Kuva on luotu DALL-E-tekoälyjärjestelmällä tekstisyötteellä: “a person opening a lid on a machine revealing streams of data flowing into the sky in digital art” (OpenAI).

Nyt komission datasäädösehdotus on pöydällä, ja se pakottaisi fyysisten, verkkoon kytkettyjen laitteiden käytöstä syntyvät datat auki laitteiden käyttäjille – niin yksittäisille kuluttajille kuin yrityksillekin. Palatakseni itselleni esittämääni kysymykseen: lämmittääkö tämä nyt vanhan APItalistin mieltä? Vastaukseni on – konsulttityyliin – it depends.

Komission datasäädösehdotus (data act) pakottaisi fyysisten, verkkoon kytkettyjen laitteiden käytöstä syntyvät datat auki laitteiden käyttäjille.

Miten määritellä ja rajata avattava data? Tämä on tällä hetkellä yksi datasäädösehdotuksen ratkaisevista kysymyksistä.

Ajatellaan esimerkin vuoksi jotakin teollista laitetta, joka sisältää moottoreita ja antureita. Toinen ääripää on puhdas raakadata, esimerkiksi moottorien kierrosnopeus ja lämpötila. Toinen ääripää on yrityksen pitkälle jalostama data, jota voidaan myydä erikseen lisäarvopalveluna. Esimerkki voisi olla ennakoivan huollon palvelu, jolla laitteen kuntoa seurataan etänä ja huolletaan laite ennen kuin se menee rikki.

Avattavan datan määrittely ja rajaus esimerkin ääripäiden välillä ei ole kovin yksinkertaista. Jos data on täysin puhdasta raakadataa, sen arvo ja hyödyllisyys jää pieneksi. Jos data on pitkälle jalostettua, se vie pohjan yrityksen datavetoiselta liiketoiminnalta. Myös liikesalaisuuksien säilyttäminen tuo tulkintaan oman ulottuvuutensa: voiko raakadatasta päätellä tuotteen sisäisen toiminnan liian tarkasti? Toinen lisäulottuvuus on, että laitteen valmistajalla on tuotekehitysmielessä oikeus laitteen käytöstä syntyneeseen dataan. 

Datasäädösehdotuksessa on potentiaalia tönäistä eurooppalaista datataloutta eteenpäin rakentavalla tavalla, jos se toteutetaan riittävän yksinkertaisella ja markkinamekanismeihin nojautuvilla periaatteilla. Liian yksityiskohtainen ja monimutkainen sääntely olisi Euroopan datataloudelle haitallista, samoin kuin datan määrittely ja rajaaminen liian pitkälle jalostetun datan suuntaan.

Kannattaa olla hereillä: on hyvin todennäköistä, että jonkinlaista velvoittavaa lainsäädäntöä tuotteiden datan avaamiseen on tulossa.

Suomalaisten yritysten kannattaa olla joka tapauksessa nyt hereillä! On hyvin todennäköistä, että jonkinlaista velvoittavaa lainsäädäntöä tuotteiden datan avaamiseen on tulossa. Tilannetta voi nyt seurailla passiivisena tai lähteä kehittämään proaktiivisesti omien tuotteiden datarajapintoja ja olla valmiina tulevaisuuteen, joka varmuudella on entistä datavetoisempi.

Lisätiedot:
Digitalisaatiojohtaja Ville Peltola, ville.peltola@teknologiateollisuus.fi, @villepeltola

LISÄÄ AIHEESTA:

Mikä ihmeen data act? Mitä yritysten on hyvä tietää datasäännöksestä? Ks. video:

Artikkeli: Uhkaako komission datasäännös yritysten liikesalaisuuksia, Jussi Mäkinen?