Jussi Mäkinen
Uutinen

Uhkaako komission datasäännös yritysten liikesalaisuuksia, Jussi Mäkinen?

Euroopan komission tärkein datasäännös, Data Act, pyrkii luomaan Eurooppaan uuden datan markkinan. Laitteet tulisi suunnitella ja toteuttaa niin, että niiden käytöstä syntyvä data on reaaliajassa käyttäjän saatavissa ja jaettavissa. Esityksessä on yritysten kannalta hyvää ja huonoa, sanoo EU-regulaation johtaja Jussi Mäkinen.

Mitä hyötyä verkkoon liitettyjä laitteita tuottaville yrityksille voi olla siitä, että datasäännös päästäisi laitteiden käyttäjät perehtymään dataan ja jakamaan sitä ilmaiseksi, Jussi Mäkinen?

– Esitys nostaa datan merkittäväksi laitteiden ominaisuudeksi. Tästä hyötyvät datakäytännöissään edistyneet yritykset: yritykset joilla on selvät sävelet siitä, mitä laitteiden käytöstä syntyvää dataa asiakkaille voidaan jakaa ja miten asiakkaiden tarpeita palvelevasta datasta voi kehittää kilpailuvaltin.  

– Myös ne yritykset, jotka osaavat hyödyntää käyttödataa tai rakentaa sen päälle palveluja, hyötyvät luonnollisesti myös.

– Rannalle esityksessä on sen sijaan jäänyt laitteiden valmistajien pääsy käyttödataan laadunvalvontaa ja tuotekehitystä varten.

Yritykset ovat olleet huolissaan siitä, että datasäännös uhkaa niiden liikesalaisuuksia. Onko uhka todellinen?

– Ehdottomasti kyllä ja toisaalta ei. Sikäli kyllä, että esityksen suojakeinot yrityssalaisuuksien suojaamiseksi ovat täysin riittämättömät. Esitys on kuitenkin oikeilla jäljillä käyttödatan määrittelyn suhteen, joten uskoisin, että tiiviillä yhteistyöllä lainsäätäjien kanssa datan määrittely saadaan kohdalleen eli koskemaan pelkkää raakadataa ja että yritykset pystyvät suojaamaan datansa tehokkaasti. 

Jos esitys datasäännöstä toteutuu, voivatko jotkin yritykset hyötyä siitä muita yrityksiä enemmän?

– Kyllä. Nopeat, innovatiiviset ja ylipäätään sellaiset yritykset, joissa dataan perustuva tekeminen on jo pitkällä. Erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä on nyt syytä tukea voimakkaasti ja tarjota yrittäjille datakiihdyttämöjä ja konkreettista tukea datan käytön kehittämiseen.

Milloin säädös voi aikaisintaan tulla voimaan ja voiko sen sisältö vieä muuttua?

– Käsittelyssä toimielimissä mennee vuosi–puolitoista. Asetuksen on määrä tulla voimaan vuosi sen hyväksymisen jälkeen.

Miten erilaisten yritysten kannattaisi nyt jo valmistautua säädöksen voimaantuloon?

– Suurten yritysten kannattaa viimeistään nyt kiinnostua eurooppalaisesta datan käytäntöjen kehittämistyöstä ja osallistua standardien ja käytäntöjen luomiseen. Pienten yritysten kannattaa lähteä liikkeelle oman liiketoimintansa lähtökohdista ja miettiä mikä osa-alue yrityksen toiminnassa hyötyisi eniten datasta.

Haastattelu: Marjo Ollikainen

Kuva: Liisa Takala

Lisää aiheesta:

Mikä ihmeen data act? Mitä yritysten on hyvä tietää datasäännöksestä? Ks. video:

Teknoblogi: Yritysten kokemuksia ja oppeja tarvitaan datavetoisen vihreän murroksen kehittämisessä

Loimaalainen Dinolift aikoo isommaksi tekijäksi digitalisaation avulla: ”Ne yritykset, jotka eivät vastaa tähän huutoon, jäävät väkisin jälkeen”

”Toimitusketjumme yhteinen digitaalinen tieto on meille tärkeä kasvun edellytys” Konepajayritys HT Laserille digitalisaatio ei ole taikatemppu, vaan pitkäjänteistä työtä

Teksti on mukana toukokuun uutiskirjeessä.