Karin Nars
Yritystarina

Loimaalainen Dinolift aikoo isommaksi tekijäksi digitalisaation avulla: ”Ne yritykset, jotka eivät vastaa tähän huutoon, jäävät väkisin jälkeen”

Henkilönostimia valmistavan Dinoliftin toimitusjohtaja Karin Nars pitää digitalisaatiota elinehtona kehittyvälle ja kasvavalle alan yritykselle. "Haluamme parantaa asiakaskokemusta, niin että todella tarjoamme meidän alan parasta palvelua", hän toteaa. Tässäkin digitalisaatiolla on iso rooli.

Alansa johtaviin valmistajiin kuuluvalla Dinoliftilla on kova kasvutavoite. Vuoteen 2025 mennessä liikevaihto halutaan tuplata eli päästä 60 miljoonaan euroon. Strategian keskiössä on asiakaskokemus – alan paras sellainen. Siihen loimaalainen Dinolift kurkottaa digitalisoimalla koneita ja prosesseja sekä hyödyntämällä dataa.

”Haluamme ymmärtää paremmin, miten asiakkaat käyttävät koneita työmaalla. Näin opimme koneista lisää ja pystymme parantamaan niitä”, toimitusjohtaja Karin Nars sanoo.  

Kevyisiin henkilönostimiin erikoistunut perheyritys
  • DINO-nostinta valmistettu vuodesta 1974. Dinolift on aeimmalta nimeltään Kurpan konepaja, joka perustettiin 1956.
  • Vuoden 2021 liikevaihto 39,5 miljoonaa.
  • Sijaitsee Loimaalla Lounais-Suomessa.
  • Henkilöstöä yli 200, joka hoitaa kaikki nostinten suunnittelusta valmistukseen ja myyntiin Loimaalla sijaitsevalta tehtaaltaan.
  • Asiakkaita yli 40 maassa, viennin osuus yli 80 % liikevaihdosta.
  • Yritys valmistaa DINO-henkilönostimia turvalliseen ja tehokkaaseen korkealla tapahtuvaan työskentelyyn. Yhtiö on erikoistunut kevyisiin henkilönostimiin ja se on alansa johtavia valmistajia. Tuotevalikoimasta löytyy nostimia eri käyttötarkoituksiin niin vuokraamoille kuin loppukäyttäjillekin.

Parhaillaan Dinoliftillä on käynnissä digipilotti asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on hankkia konkreettisia esimerkkejä datan hyödyistä.        

"Haluamme ymmärtää paremmin, miten asiakkaat käyttävät koneita työmaalla. Näin opimme koneista lisää ja pystymme parantamaan niitä."

”Koneeseen asennetaan etäseurantapalikka, jonka avulla voidaan lukea koneesta dataa. Tietokoneen näytöltä näemme, miten kone toimii, onko ongelmia tai vaatiiko kone huoltoa.”

Dataa voivat hyödyntää asiakkaat, DINOn korissa työtä tekevä, Dinoliftin oma tuotekehitys, vuokraamot ja jälleenmyyjät.  

Lue lisää yritystarinoita tästä linkistä

Tehoa, ennakointia ja hajautettua päätöksentekoa

Nars jakaa suunnitelmat lyhyen ja pitkän tähtäimen toimiin. Lyhyellä tähtäimellä Dinolift lisää konedatan avulla palveluja, jotka tehostavat kaikkien arvoketjussa olevien toimintoja.

”Pitkällä tähtäimellä voimme tuoda markkinoilla parempia koneita, koska opimme, miten koneita käytetään, mistä kohtaa ne mahdollisesti rikkoutuvat ja mitä asioita parantamalla käyttöastetta saadaan entistä korkeammaksi.”

Dinolift data

Datalla ymmärrystä. Dinolift haluaa ymmärtää paremmin, miten asiakkaat käyttävät koneita työmaalla. Näin koneita pystytään parantamaan.

Digitalisaation myötä koneet monipuolistuvat ja prosessit sujuvoituvat. Data lisää myös koneen turvallisuutta. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun kone palautuu vuokrauksesta, vuokraamossa jo tiedetään, mitä kohtia pitää tutkia tarkemmin, jotta kone saadaan nopeasti uudelleen vuokralle.

Kun data on eri toimijoiden käytössä, se itsessään jo vaikuttaa tapaan tehdä asioita. Siitä Nars on iloinen.

”Ei tarvita ketään ulkopuolista sanomaan, että muutos tarvitsee tehdä. Eri toimijat näkevät sen itse ja ymmärtävät, että minä voin tehdä tämän asian fiksummin.”

Se myös hajauttaa päätöksentekoa.

”Kun tieto on saatavana, tekijöitä voidaan vastuuttaa hoitamaan oma tonttinsa paremmin”, Nars toteaa.

Ei himmeleitä eikä hepreaa

Nyt Dinoliftin digiprojektissa yritetään saada valtavaa datamassaa luettavaan muotoon.

”Sitä ei voida sellaisenaan syytää kaikille. Se on täyttä hepreaa. Data on jäsenneltävä niin, että se kertoo tarinan, mahdollistaa ratkaisuja ja antaa vinkkejä, mitä käytännössä pitäisi tehdä.”

On tärkeä ymmärtää järjestelmän ekosysteemi.

Pahimmillaan voi mennä aika metsään, jos luo sellaisen järjestelmähimmelin, joka ei aja tavoitetta.”

Karin Nars

Tavoitteena paras asiakaskokemus. ”Hyviä nostinvalmistajia on muitakin. Haluamme parantaa asiakaskokemusta, niin että todella tarjoamme meidän alan parasta palvelua”, toimitusjohtaja Karin Nars sanoo.

Nars on innoissaan yhteistyöstä asiakkaiden kanssa. Dataa testataan koko ajan, ja palaute asiakkaalta saadaan heti.

”Pahin skenaario on, että me nysväisimme täällä jotakin itse ja asiakas sanookin, että emme me tätä tarvitse. Nyt me luomme yhdessä lisäarvoa.”

Lisäksi Nars pitää tärkeänä, että osapuolilla on pääsy kaikkeen dataan. Näin kaikki osapuolet pystyvät luomaan hyödyllisiä palveluja. Dinolift toimii datan jakajana ja hoitaa sopimukset kuntoon.

”Pahin skenaario on, että me nysväisimme täällä jotakin itse ja asiakas sanookin, että emme me tätä tarvitse.”

”Kaiken tavoite on se, että pystymme tehostamaan omia prosessejamme ja jalostamaan terästä koneiksi, joita käytetään mahdollisimman tehokkaasti niiden elinkaaren aikana. Ja että tämä toteutuu läpi arvoketjun.”

Data mahdollistaa myös liiketoiminnan paremman seurannan myynnissä, tilauskannassa ja laskutuksessa.

Koko henkilöstö saatava muutoksen taakse

Parhaillaan Loimaan Dinoliftin tiluksilla on meneillään iso laajennusprojekti. Yrityksen valmistustoiminnot saadaan saman katon alle. Varasto on nyt keskitetty yhteen paikkaan, mikä merkitsee lisää tehokkuutta tekemiseen.

Dinolift

Digitalisaatio on myös viestintää. On tärkeää avata, mitä muutosprosessi merkitsee kullekin henkilökohtaisesti ja miten se vaikuttaa omaan työhön. 

Yrityksen kasvutavoite ja strategia edellyttävät muutoksia. Strategiaan liittyviä hankkeita on lukuisia, ja tehtävää on paljon. Tieto strategisista hankkeista täytyy saada kaikille työntekijöille. Työnkulku ja sen organisointi muuttuu, kun osa-alueiden optimoinnista ollaan siirtymässä kokonaisvaltaiseen läpivientiin. Lisäksi koneisiin ja kalustoon on tehty isoja investointeja.
 

Dinolift

 

”Suurin haaste on saada kaikki mukaan ja ymmärtämään, että haemme muutosta ja uusia tapoja tehdä asioita”, Nars toteaa.  

Se vaatii Narsin mukaan paljon muutosjohtamista.

”Meidän täytyy saada jokainen työntekijä ymmärtämään, että moniosaamisen toteutuminen käytännössä edesauttaa koko valmistusprosessin tehokkuutta.”

Lisäksi järjestelmistä pitää saada ulos tieto, onko töissä saatu aikaseksi se, mikä piti.

”Jokaisen tekijän täytyy joka päivä tietää, että olenko onnistunut tänään. Jos en ole, niin pitäisi ymmärtää miksi ja mitä pitäisi tehdä toisin. Tämä ei koske pelkästään tuotantoa, vaan koko taloa”, Nars avaa.

Karin Nars vinkkiboksi

Ketteränä pysytään

Tulevaisuudessa Nars näkee Dinoliftin ”pykälää isompana tekijänä”, silti ketteränä toimijana. Perheyrityksenä omistajuus on hyvin lähellä. Päätöksenteko ja reagointi asiakaspalautteeseen on nopeaa. Siinä on myös data apuna.

Digitalisaation Nars näkee elinehtona kehittyvälle ja kasvavalle alan yritykselle. Hänelle on selvää, että kun digikäyttäytyminen yksityiselämän puolella muuttuu, työelämässäkin on oltava saman tyyppisiä palveluja käytössä. Tietoa pitää saada vaivattomasti, jotta oman työnsä voi hoitaa sujuvasti ja tehokkaasti.

Dinolift

Osista puute. Tänä vuonna Dinoliftin tuotanto-ohjelmassa on vajaa tuhat nostinta. ”Osista on ollut alkuvuodesta puutetta. Toimitusketjuissa on nyt valtavasti myöhästymisiä. Valmistajat eivät ole pystynet nostamaan kapasiteettia siinä tahdissa kuin kysyntä on kasvanut.”

”Ne yritykset, jotka eivät vastaa tähän huutoon, jäävät väkisin jälkeen. Heillä ei ole se sama tieto saatavilla, mikä muilla on. Silloin ne eivät pysty toimimaan tehokkaasti”, Nars tykittää.

Hän ottaa esimerkiksi rakennusalan.

”Sen on sanottu olevan vähiten digitalisoitunut ala – tai siellä ollaan jäljessä. Se on näkynyt siinä, että kustannukset ovat karanneet käsistä ja tehokkuus on huonompaa.”

Kestävää kehitystä

Tänä vuonna Dinoliftin tuotanto-ohjelmassa on vajaa tuhat nostinta. Kestävä kehitys on vahvasti mukana. Kun prosessien läpimenoaika tehostuu, luonnonresursseja kuluu vähemmän per valmistettu laitetonni.

”Valmistamme kevyitä koneita, joihin kuluu vähemmän materiaaleja, joiden kuljetukseen kuluu vähemmän energiaa ja joiden käytössä kuluu vähemmän polttoainetta kuin isojen koneiden”, Nars luettelee.  

Karin Nars

Data pidentää ikää. Konedatan avulla koneiden käyttöastetta saadaan korkeammaksi ja koneen käyttöikää pystytään pidentämään.

Tehdaslaajennushanke, jossa kaikki toiminnot saadaan saman katon alle, vähentää kiinteistön ja valmistuksen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Esimerkiksi hitsauksen lämmöntuottoa saadaan hyödynnettyä lämmitykseen.

Konedatan avulla koneiden käyttöastetta saadaan korkeammaksi ja koneen käyttöikää pystytään pidentämään.

”Tänä vuonna otamme vastaan myös käytettyjä koneita ja tehdaskunnostamme ne myyntiin. Näin pidennämme niiden käyttöikää ja pääsemme myymään DINOja uusille markkinoille”, Nars toteaa.

Teksti: Marjo Vuorinen
Kuvat: Liisa Takala

Dinolift oli mukana Teknologiateollisuuden ja TEM:n pk-yritysten datakiihdyttämössä vuonna 2021. Kiihdyttämön opit on koottu Teollisen datan playbookiksi, joka on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. 

Lisää aiheesta:

“Toimitusketjumme yhteinen digitaalinen tieto on meille tärkeä kasvun edellytys.” Konepajayritys HT Laserille digitalisaatio ei ole taikatemppu, vaan pitkäjänteistä työtä

”Suomen tavoitteena on tulla digitaalisen kiertotalouden kärkimaaksi” – Kiertotalous-Suomi onnistuu vahvalla julkisen ja yksityisen talouden yhteistyöllä

Yrityspuheenvuoro: Nykyinen malli toimii nyt, mutta se ei riitä – on hypättävä asiakkaiden odotusten edelle

Lisää yritystarinoita teknologiateollisuudesta löydät tästä linkistä.  

 

Juttu on mukana maaliskuun uutiskirjeessä.