Nainen punaisessa jakkupuvussa katsoo kameraan.

Yritysten ja tekoälyinvestointien välissä on luottamuspula, jonka vertaisverkosto voi korjata

|
Karoliina Partanen

AI Finland -tekoälyverkosto perustettiin kaksi kuukautta sitten vauhdittamaan suomalaisyritysten tekoälyn soveltamista ja kehittämistä osana Teknologiateollisuuden tekoälyinvestointia. Verkoston vetäjän roolissa minulla on ollut kunnia näiden ensimmäisten kuukausien aikana tavata kymmeniä yritysjohtajia, tutkijoita ja tekoälypalveluita tarjoavia toimijoita ja kuulla heidän näkemyksiään tekoälyn hyödyntämisen tilanteesta Suomessa. 

Tilanteessa on paljon hyvää. Meillä on jo lukuisia yrityksiä, jotka ovat tekoälyn ja datan hyödyntämisessä pitkällä, eikä osaavista palveluntarjoajistakaan ole pulaa. Haasteena on kuitenkin tekoälyinvestointien polarisoituminen – pieni osa investoi rohkeasti, suuri massa (jopa 85 prosenttia yrityksistä) ei ole yritystasolla aloittanut vielä ensimmäistäkään tekoälyn käyttöön tähtäävää hanketta.  

Haasteena on tekoälyinvestointien polarisoituminen.

Tämä on sekä yrityksille itselleen että Suomen kansantaloudelle valtava riski. Yhdysvalloissa investoitiin viime vuonna yksityistä rahaa tekoälyn kehitykseen 67 miljardia dollaria, kun koko EU:ssa investoinnit olivat vain 11 miljardia ja meillä Suomessa 0,57 miljardia. Kuilu on kasvanut tasaisesti kymmenen viime vuoden ajan, kunnes 2020–2021 Yhdysvallat repäisi investoinnit hetkellisesti jopa 80 miljardiin. Tulokset näemme nyt Microsoftin, OpenAI:n, Nvidian, Googlen ja muiden teknojättien kasvussa. Tämä on kuitenkin vasta alkusoittoa, sillä nyt rakennetaan tulevien vuosikymmenten tuottavuuden perustuksia – jos jäämme nyt jälkeen, emme kenties koskaan saa Yhdysvaltoja kiinni. 

Jos jäämme Euroopassa nyt jälkeen, emme kenties koskaan saa Yhdysvaltoja kiinni.

Miksi suomalaisyrityksissä ei sitten jo kilvan investoida, ovathan generatiivisen tekoälyn hyödyt monelle tuttuja jo henkilökohtaisesta käytöstä? Kokemusteni mukaan yrityksillä on ainakin kaksi haastetta: 

  1. Vaihtoehtojen valtaisa määrä. Uutiset vilisevät päivittäin toinen toistaan hienompia esimerkkejä tekoälyn hyödyntämisestä. On generatiivinen tekoäly, on perinteisempää koneoppimista, on konenäköä, robotiikkaa, automaatiota ja koko ajan kasvava määrä tekoälypohjaisia SaaS-ratkaisuita. Investoidako omaan kehitykseen, Copilotiin, Geminiin, puolivalmiisiin chatbotteihin vai johonkin muuhun? Jotta valinnan pystyisi tekemään strategisesti, tulisi kaikkien vaihtoehtojen business caseista olla saatavilla luotettavaa tietoa. Jokaisen vaihtoehdon kilpailuttaminen erikseen on kuitenkin hidasta, ja teknologia ehtii jo prosessin aikana vanhentua.  
  2. Tiedon luotettavuus. Taloudellisten tietojen lisäksi myös tietoa eri tekoälyratkaisuiden todellisesta toteuttavuudesta voi olla vaikea saada. Palveluntarjoajilla on ymmärrettävästi nyt painetta profiloitua tekoälyn edelläkävijöinä ja julkaista ehkä jo kokeiluvaiheen ratkaisuista näyttäviä referenssejä. Ratkaisu saattaa silti kaatua vielä ennen tuotantoon viemistä, eikä kaikkia kokeiluja ole taloudellisesti järkevää edes yrittää viedä tuotantoon.  

Molempiin edellisiin haasteisiin on löydettävissä ratkaisu vertaisverkostosta. Jos yritykset jakaisivat tietoa onnistuneista kehityshankkeistaan ja ratkaisuista, jotka on onnistuttu viemään tuotantoon, muut yritykset saisivat kaivattua vahvistusta omille investointipäätöksilleen.

Tätä olettamusta tuki viime torstainen AI Finland -verkoston lanseeraustilaisuus yhdessä Business Finlandin kanssa täydelle auditoriolle. Kiinnostus verkostoa kohtaan yllätti – ensimmäisinä päivinä verkostoon on ilmoittautunut jo 73 yritystä!  

Lähdemme nyt viemään AI Finlandin palveluita käytäntöön tavoitteenamme suomalaisyritysten uskon vahvistaminen tekoälyratkaisuihin.

Kiinnostuneille yrityksille tehdyn kyselyn mukaan ylivoimaisesti suosituin verkostolta toivottu palvelu on – edellisiä havaintoja tukien – ”muiden yritysten toteuttamien tekoälyhankkeiden tietojen (budjetti, ROI, edellytykset, opit) selailu jäsenportaalista itsenäisesti”. Muita verkostolta eniten toivottuja palveluita ovat: 

  • Muu itsenäisesti hyödynnettävä materiaali, esim. tekoälykoulutukset, -pelikirjat ja -mallipohjat 

  • Sparrailu organisaatioiden kanssa, joilla on samankaltainen lähtötilanne ja tavoite 

  • Oma verkosto organisaatioiden tekoälystä vastaaville 

  • Inspiroivien käyttötapausten selailu jäsenportaalista itsenäisesti.  

Näillä evästyksillä lähdemme nyt viemään AI Finlandin palveluita käytäntöön tavoitteenamme suomalaisyritysten uskon vahvistaminen tekoälyratkaisuihin, jotka onnistuvat, tuottavat välitöntä liiketoiminnallista hyötyä ja kilpailuetua. Kutsumme kaikkien toimialojen ja sektoreiden organisaatiot talkoisiin! Jos verkoston tavoite puhuttelee, mukaan pääsee täältä

Lisätiedot:

Karoliina Partanen, AI Finland -verkoston johtaja, puh. 040 823 7434, karoliina.partanen@teknologiateollisuus.fi

Lisää aiheesta: