Jussi Mäkinen

Yritysten kokemuksia ja oppeja tarvitaan datavetoisen vihreän murroksen kehittämisessä ​​​​​​​

|
Jussi Mäkinen

Yrityksissä mietitään nyt kuumeisesti, miten varautua tulevaan, vähentää päästöjä, mieltää mitä vastuullisuus oman yrityksen kohdalla merkitsee ja miten digitalisaatiosta ja datasta saadaan tehostusta liiketoimintaan.

Ratkaisu, ainakin osaksi, löytyy datan hyödyntämisestä.

Data ei toki ole myyttinen hopealuoti, joka taianomaisesti laittaa asiat ojennukseen. Sen käyttäminen edellyttää määrätietoista kehittämistä ja uudenlaista otetta ja osaamista. Datan hyödyntämisen osalta yrityskentässä onkin havaittavissa jakautumista nopeasti kehittyviin, yleensä suuriin, yrityksiin ja toisaalta perinteisiin yrityksiin, joiden on hankala ylipäätään saada keskustelusta kiinni ja löytää oma ensimmäinen käyttötapauksensa. Liikkeelle lähdön vaikeutta ei helpota samastuttavien yritystarinoiden puute, joissa datan hyödyntämisellä olisi pystytty kasvattamaan merkittävästi liikevaihtoa tai parantamaan kannattavuutta.

Euroopan komissio pyrkii löytämään EU:lle merkittävän roolin teollisen datan hyödyntäjänä. Komission sääntelyaloite datasta (Data Act) on luvassa heti alkuvuodesta ja siinä tullaan säätämään dataan pääsyn velvoitteista tietyillä aloilla sekä datan käytöstä tehtävien sopimusten kohtuullisuudesta. Komissio lähtee korjaamaan näkemäänsä ongelmaa sääntelyllä heti aikaisessa vaiheessa. Yritysten kannattaa kehittää alusta asti käytäntönsä ja ratkaisunsa siten, että niiden keräämää dataa pystytään alustamaisesti jakamaan myös muille yrityksille rajapintojen kautta. Tämä mahdollistaa kumppanuuksien kehittämisen ja lisää datan arvoa.

Datatalouden kehittämisen näkökulmasta komission sääntelyaloitteet ovat tähän saakka olleet ristiriitaisia: ne tuovat paria poikkeusta lukuun ottamatta yrityksille enemmän velvoitteita (mm. tekoälysääntely) kuin selkeyttä ja tukea datakäytäntöjen kehittämiselle. Eurooppalaisten data-avaruuksien kehittämiseen ja dataoperaattorien toiminnan käynnistymiseen liittyy sen sijaan toiveita datakäytäntöjen kehittymisestä.

Tärkeintä on, että datatalouden rakenteita kehitetään EU:ssa perustuen sen perusarvoihin: toimivaan kilpailuun, yksityisyyden suojaan ja kestäviin toimintatapoihin. Mallia tulee hakea GSM-menestystarinasta: avoimiin standardeihin ja melko maltilliseen sääntelyyn pohjautuen onnistuttiin rakentamaan luotettava, kilpailtu operaattoreiden verkko, jossa kaikenlainen data liikkuu yhteen liitettyjen operaattorien muodostamassa verkossa.

Teollisen datan käytännöt, standardit ja yhteinen data-arkkitehtuuri tai pehmeä infrastruktuuri on nyt rakentumassa. Teknologiateollisuudessa on tehty määrätietoisesti yhdessä jäsenyritysten kanssa töitä tämän eteen: jatkuva vaikuttaminen sääntelyyn, datan jakamisen malliehtojen kehittäminen ja viimeisenä valmistavan teollisuuden PK-yritysten datakiihdyttämö, josta julkaistaan raportti helmikuussa. Jäsenten kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää, jotta valmistelijoille voidaan viedä konkreettisia, suoraan yrityskentästä tulevia ratkaisuja.

Yritysten kokemuksia ja oppeja jaetaan yrityksille ja päättäjille helmikuun 11. päivänä EU Industry Days -tapahtumassa. Teknologiateollisuuden järjestämässä tilaisuudessa sessiossa yritykset useista eri maista avaavat esimerkkejä siitä, miten dataa hyödyntämällä ja jakamalla tuetaan liiketoiminnan kehitystä ja vihreää murrosta.   

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Mäkinen (EU-regulaatio), puh. 040 900 3066, twitter: @Jussi_M

Lisää aiheesta:

”Tekoäly ei ole vain teknisten osaajien asia” – Vaisala järjesti tekoälykoulutusta koko henkilöstölleen

Blogi: Yritysten tekoäly-ymmärrys otti harppauksen eteenpäin

Blogi: Suomi on Pohjoismaiden kärkeä tekoälyn hyödyntämisessä, mutta investoinnit laahaavat