Koulutus

”Tekoäly ei ole vain teknisten osaajien asia” – Vaisala järjesti tekoälykoulutusta koko henkilöstölleen

Mittausteknologia- ja -ratkaisuyritys Vaisala tekee vuosittain henkilöstölleen kompetenssikartoituksen, jossa etsitään osaamisen kehittämisen tarpeita. Vuosi sitten kartoituksessa nousi esiin selkeä toive: tekoäly-ymmärryksen kasvattaminen. Vaisalassa päätettiinkin järjestää tekoälykoulutusta koko henkilöstölle.

Johanna Saarinen
Johanna Saarinen

”Tekoälyosaaminen on meille mittaamiseen keskittyvänä yrityksenä todella tärkeä teema. Hyödynnämme tekoälyä paljon, mutta ymmärrys siitä on keskittynyt pitkälti tiettyihin toimintoihin. Halusimme kasvattaa koko henkilöstömme perusymmärrystä. Ajattelimme myös, että esimerkiksi talous- ja hr-osaajien tekoälyosaamisen lisääminen voisi tuoda täysin uusia ideoita pöydälle”, kertoo Vaisalan osaamisen kehittämisen johtaja Johanna Saarinen.

”Talosta löytyy tietenkin myös paljon niitä, joilla jo on vahvaa tekoälyosaamista. Heille tämä oli mahdollisuus syventää omaa osaamistaan”, Saarinen kuvaa.

Perusymmärrystä kaikille, syväsukellus asiantuntijoille

Tekoälykoulutukseen osallistui keväällä 2021 noin viidesosa Vaisalan henkilöstöstä, eli noin 400 ihmistä. Siihen sisältyi koko henkilöstölle yhteiset luennot sekä syventävissä osioissa pienempien ryhmien työpajoja, joissa työstettiin erilaisia ratkaisuideoita eteenpäin.

Mikko Auromaa
Mikko Auromaa

”Yhtenä koulutuksen tavoitteena oli saada osallistujille eri puolilta organisaatiota parempi ymmärrys siitä, mitä merkitystä tekoälyllä jo on tai voisi olla heidän omassa työssään. Toisaalta alusta asti oli selvää, että tarvitsemme organisaation eri alueille erilaisia oppeja”, sanoo hanketta tuotteet- ja teknologiayksikön edustajana vetänyt, LEAN Coach Mikko Auromaa Vaisalasta.

”Fundamentals”-polku oli kaikille avoin, ’”Products and business” -polussa keskityttiin asiakasratkaisuihin ja syväosaajille (mm. tutkijat ja dataosaajat) kartoitettiin erilaisia verkkokursseja, jotka tukevat omaa kehitystä.

”Siinä missä isolle ryhmälle oli tärkeää lähinnä ymmärtää perusteet sekä tekoälyn ja digitalisaation potentiaali, Products and business -työpajoissa pääsimme käsittelemään ihan konkreettisia ratkaisuja”, Auromaa kuvaa. 

Tekoälyn hyödyntämisen kaksi puolta: tuotteet ja oman toiminnan parantaminen

Tekoälyosaamista pidetään Vaisalassa aivan keskeisenä tulevaisuuden menestystekijänä.

”Meillä on paljon tuotteita, joissa hyödynnetään tekoälyä, kuten Road AI, joka on konenäkösovellus tienpinnan kunnon tutkimiseen. Investoimme Vaisalassa noin 14 prosenttia liikevaihdostamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Erilaisia tekoälyä hyödyntäviä kokeiluja on jatkuvasti käynnissä. Toisaalta on tärkeää myös ymmärtää, mitkä ratkaisut ovat sellaisia, ettei tekoälyä kannata niissä hyödyntää. Tekoälyratkaisussa tarvitaan taakse iso hyötypotentiaali, jotta se kannattaa kypsyttää lopputuotteeksi asti”, Auromaa sanoo.

Road AI
Vaisalan Road AI -sovellus tutkii tienpinnan kuntoa konenäön avulla.

”Rohkea kokeileminen on kuitenkin avainasemassa uusien ratkaisujen kehittämisessä. Yleensä ensimmäinen idea ei vielä kanna loppuun asti, vaan tarvitaan useita iteraatioita ennen lopullisen ratkaisun löytymistä”, hän tarkentaa.

”Tavoite oli myös saada osallistujat ajattelemaan, voisiko sisäistä toimintaamme jotenkin parantaa tekoälyn avulla. Voisi karkeasti ajatella, että tekoälyn hyödyntämisessä liiketoiminnan kehitykseen on kaksi puolta: uudet tuotteet ja ratkaisut ja toisaalta oman toiminnan kehittäminen. Mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen voi löytyä esimerkiksi asiakasrajapinnan prosesseista.”

Koulutuksen työpajoissa haettiin lisäajatuksia kypsytyksessä oleville ratkaisuideoille.

”Tällaisten konkreettisten ratkaisuideoiden pohtiminen on osaajille hyvin motivoivaa. Meillä on töissä hyvin asiantuntevaa ja kiinnostunutta porukkaa.”

Myös Johanna Saarinen pitää tekoälykoulutusta onnistuneena.

”Aika monella meistä, jotka emme tee töitä tekoälyn ytimessä, on epäselvä kuva siitä, mitä tekoäly voisi tarkoittaa oman työn kannalta. Ainakin oma ymmärrykseni kasvoi ja tekoäly konkretisoitui näiden oppien avulla. Sama viesti välittyi myös palautteista: moni ikään kuin tunsi silmiensä avautuneen tekoälyn mahdollisuuksille ja on ehkä jatkanutkin opiskelua itsenäisesti”, Saarinen kertoo.

Saarisen mukaan koulutusta onkin tarkoitus jatkaa, tavalla tai toisella. Vaisalassa henkilöstön osaamisen kehittämiseen kannustetaan vahvasti ja sitä tuetaan pitkäjänteisesti, jokaisen omaa vastuuta korostaen.

”Oppiminen ja kehittyminen ovat edellytyksiä sekä yksilöiden että koko yrityksen menestymiselle”, Saarinen kiteyttää.

Mikko Auromaan vinkit tekoälykoulutukseen

Teksti: Sini Kaukonen
 

Lue myös:

Osaamistarpeet ja piilevä osaaminen näkyviin osaamisdatan avulla

Vain osaamista kehittävä yritys menestyy: Tarvitsemme jatkuvalle oppimiselle paremmat mittarit

Kuinka alkuun tekoälyn hyödyntämisessä? Tekoälykiihdyttämön oppaat yrityksille