Alexander Törnroth

Yritysten tekoäly-ymmärrys otti harppauksen eteenpäin

|
Alexander Törnroth

On kulunut tasan vuosi siitä, kun julkaisimme ensimmäisen State of AI Finland 2020 -raportin. Kun vertailee nykytilannetta vuodentakaiseen, piirtyy selkeä kuva yritysten tekoälyn soveltamisen rivakasta etenemisestä: menet yritykset ovat siirtyneet tekoälykokeiluista ja strategiatyöstä tekoälyn käytön skaalaamiseen, eli tekoälyn hyödyntämiseen laajasti eri toiminnoissa.  

Tarkasteltaessa kasvun taustalla olevia syitä vaikuttaa siltä, että nimenomaisesti ymmärrys tekoälyn hyödyntämisestä on kasvanut. Vuoden 2020 yrityskyselyssä suurin este tekoälyn hyödyntämiselle oli epätietoisuus siitä, mihin ja millä tavoin tekoälyä voisi hyödyntää omassa liiketoiminnassa. Vuoden 2021 kyselyssä enää alle 2 prosenttia näki tämän haastena.

Laajamittainen kouluttaminen on havaittu yrityksissä tärkeäksi, koska parhaat tulokset saadaan, kun liiketoiminnallinen ymmärrys yhdistyy tekniseen ymmärrykseen.

Sen lisäksi, että teknologiat itsessään ovat kehittyneet ja ymmärrys datasta kasvanut, positiivinen kehitys on pitkälti  seurausta siitä, että yritykset ovat kouluttaneet henkilöstöään. Osaamisen lisäämiseen on monia vaihtoehtoja: joissakin organisaatiossa kaikki ovat suorittaneet Elements of AI-kurssin, toisissa on hyödynnetty Aalto-yliopiston AEE-kurssitarjontaa ja joissain omat datatietelijät ovat kouluttaneet henkilöstöä. Teknologiateollisuuden rahoittamassa Tekoälykiihdyttämössä  (FAIA), olemme vuodesta 2019 kouluttaneet lähes 100 organisaatiota tekoälyn perusteisiin. 

Olemme Tekoälykiihdyttämössä vuodesta 2019 kouluttaneet lähes 100 organisaatiota tekoälyn perusteisiin.

Yleensä koulutetaan jokin tietty yksikkö tai osaajaryhmä, mutta yritykset ovat kouluttanneet myös koko henkilöstöään tekoälystä. Näin tehtiin esimerkiksi Vaisalassa. Laajamittainen kouluttaminen on havaittu tärkeäksi, koska parhaat tulokset saadaan, kun liiketoiminnallinen ymmärrys yhdistyy tekniseen ymmärrykseen. Mikäli tekoäly-ymmärrys ja -osaaminen on keskittynyt yrityksessä yhteen toimintoon, saattaa se hidastaa tekoälyn laajamittaista hyödyntämistä. 

Mikäli tekoäly-ymmärrys ja -osaaminen on keskittynyt yrityksessä yhteen toimintoon, saattaa se hidastaa tekoälyn laajamittaista hyödyntämistä.

Vastaavanlaista kehitystyötä tehdään myös pienemmissä yrityksissä. Minulla oli ilo olla mukana haastattelemassa pk-yritysten edustajia Puhtaan teollisuuden tekoälykiihdyttämöön. Päädyimme ottamaan mukaan tuplamäärän osallistujia, koska hakemukset olivat hyviä.

Haastatteluiden perusteella voi todeta, että pk-yritysten ymmärrys tekoälystä ja digitalisaatiosta laajemmin  on ottanut aimo harppauksen eteenpäin:

  • Valtaosalla yrityksistä on valmiuksia liiketoiminnan kehittämiselle datan, digin ja koneoppimisen avulla. Tämän eteen on myös tehty töitä viime vuosien aikana.
  • Näkemys tekoälyn  mahdollisuuksista on realistinen ja perinteisen tehostamisen ja manuaalisen työn vähentämisen lisäksi halutaan tuoda älyä tuotteisiin ja palveluihin.
  • Konkretian merkitys kasvaa, eli pitää olla “kättä pidempää”, jolla myydä ajatuksia tulevista digi-investoinneista eteenpäin esimerkiksi yrityksen hallitukselle.

Myös toimialakohtaisia uusi avauksia on nähty. KIRAHub julkaisi marraskuussa toimialakohtaisen ja kaikille ilmaisen Tekoäly rakennetussa ympäristössä -verkkokurssin, johon kiihdyttämömme tuotti sisällön. Tämä on hyvä esimerkki toiminnasta, joka vie koko toimialaa eteenpäin. Rakennettu ympäristö tuottaa paljon tietoa, mutta sen hyödyntäminen voisi olla paljon tehokkaampaa. Kaikki lähtee ymmärryksestä. 

Lisätietoja:

Alexander Törnroth, Tekoälykiihdyttämö FAIA:n vetäjä, alexander.tornroth@teknologiateollisuus.fi, @AlexTornroth

Lue myös:

Suomi on Pohjoismaiden kärkeä tekoälyn hyödyntämisessä, mutta investoinnit laahaavat
”Tekoäly ei ole vain teknisten osaajien asia” – Vaisala järjesti tekoälykoulutusta koko henkilöstölleen