Darshveer Grewal ja Joona Pitkänen

Opettajat ja koulun opinto-ohjaajat ovat isossa roolissa ammatinvalinnoissa – Ammatinvalinta on jokaisen nuoren oma päätös

|
Eve Leskinen, Joona Pitkänen ja Riina Soikkeli

Keskustelu ammateista rajoittuu lukioissa usein vain jatko-opiskeluun. Monet opinto-ohjaajat painottavat paljon yliopistoja ja niissä matemaattis-luonnontieteellisiä eli LUMA-aineita. Yläasteella ei ammateista puhuta vielä ollenkaan, ja yleensä nuoria pyritään kannustamaan opiskelemaan ahkerasti ja pitkään. Välillä voi olla jopa oletuksena, että opintoja aikoo vielä jatkaa sen sijaan, että mentäisiin koulusta suoraan töihin.

Onneksi kouluissa on siirrytty eteenpäin ajoista, jolloin tytöille ja pojille suositeltiin eri ammatteja. Nykyään kaikille pyritään löytämään ammatti, joka heitä itseään kiinnostaa. Joidenkin koulujen opinto-ohjaajat saattavat vielä mainostaa tytöille ja pojille eri ammatteja, mutta kyllä se alkaa olla kuollut tapa. Opettajat suosittelevat ammatteja nykyään sen mukaan, missä oppiaineissa oppilas on hyvä, missä ammateissa on hyvä työllistyminen ja kaikkein eniten siihen, mikä oppilasta aidosti kiinnostaa.

Kouluissa on siirrytty eteenpäin ajoista, jolloin tytöille ja pojille suositeltiin eri ammatteja.

Yläasteella opinto-ohjaajat kertovat oppilaille pääasiassa lukioista ja ammattiopistoista sekä opiskelun taidosta. Vasta lukiossa opotunneilla ryhdytään käymään läpi erilaisia jatko-opiskelumahdollisuuksia, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja sekä eri ammatteja, jotka voisivat mahdollisesti kiinnostaa.

Opot käyttävät apunaan erilaisia nettisivustoja, esimerkiksi Opintopolkua, josta saa kattavasti tietoa eri opiskelupaikoista. Kotona keskustellessa useammin esiin nousevat ne opiskelupaikat tai ammatit, joita omassa perheessä on opiskeltu. Koulussa tietoa saa monipuolisemmin ja nettisivut auttavat tiedon löytämisessä vapaa-ajalla.

Ammatinvalinta on jokaisen oma henkilökohtainen päätös, mutta usein valintaan kuitenkin alitajuisesti vaikuttavat muiden mielipiteet. Korkeakoulutus sekä ammatit periytyvät perheissä ja usein nuoret voivat kokea siitä paineita. Kavereilta voi saada inspiraatioita uusista ammateista, mutta harvoin ystäviä matkitaan ja valitaan samoja jatko-opinto paikkoja.

Ammateista saa paljon tietoa kouluista, ja niinpä opettajat ja koulun opinto-ohjaajat ovatkin isossa roolissa ammatinvalinnoissa. Esimerkiksi opettajan kannustava ja kehuva asenne saa kiinnostumaan jostain tietystä alasta ja ammateista.

Ammatinvalinta on jokaisen oma henkilökohtainen päätös, mutta usein valintaan kuitenkin alitajuisesti vaikuttavat muiden mielipiteet.

Koulujen vaikutus on siis yleensä melko suuri ammatinvalinnoissa. Suurin osa tiedosta tulee koulun kautta, koska kotona ja kavereiden kanssa keskustellessa huomio keskittyy liikaa yksityiskohtiin. Lisäksi kouluissa tiedot ammateista ovat sukupuolineutraaleja ja opojen mielipiteitä ja ohjeita arvostetaan.

Blogin kirjoittajat Eve Leskinen, Joona Pitkänen ja Riina Soikkeli työskentelivät kaksi viikkoa MyTech-harjoittelijoina Teknologiateollisuus ry:ssä. MyTech on Teknologiateollisuuden vetovoimatoimenpiteiden kokonaisuus: sivustolta MyTech.fi löytyy tietoa teknologiasta opiskelu- ja uravalintana sekä paljon kiinnostavia uratarinoita!

 

Lisää aiheesta:

Kun uravalintoja ei enää tarvitse tehdä Ally McBealin perusteella