Satamakontteja rahtilaivan kannella ja laivan vieressä satamanosturi auringonpaisteessa Vuosaaren satamassa.
Uutinen

Palkanmaksu voidaan lopettaa työnteon estyessä poliittisen lakon vuoksi – Päätös tehdään yrityksissä

Elinkeinoelämän työnantajajärjestöjen mukaan palkanmaksu yrityksissä voidaan laintulkinnan perusteella lopettaa välittömästi työnteon estyessä poliittisen lakon vuoksi, koska lakoilla on riippuvuussuhde työntekijän työehtoihin. Päätös palkanmaksun keskeytyksestä tehdään yrityksissä.

Ammattiliitot aloittivat maanantaina 11. maaliskuuta kaksi viikkoa kestävät poliittiset lakot. Teknologiateollisuuteen suoraan kohdistuvien lakkojen lisäksi Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT pitää vientisatamat suljettuina 11.–24.3.2024, ja tämä vaikeuttaa muun muassa teknologiateollisuusyritysten toimintaa.

Poliittisia lakkoja ei toistaiseksi rajoiteta lainsäädännössä millään tavoin. Kyse on siten laillisesta lakosta, mutta lain mukaan poliittiseen työtaisteluun osallistumisen ajalta ei makseta palkkaa. Käynnissä olevilla lakoilla vastustetaan yksittäisten työntekijöiden työehtoihin vaikuttavia, hallituksen työlainsäädäntöuudistuksia. Siten niillä on riippuvuussuhde työehtoihin, ja palkanmaksu voidaan keskeyttää lakon aiheuttaman työn keskeytyksen vuoksi.

Mikäli lakon ulkopuolelle jäävien työntekijöiden työskentely estyy poliittisten työtaistelujen vuoksi, palkanmaksuvelvollisuus määräytyy työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella. Sen mukaan ”jos työnteon estymisen työsopimuksen osapuolista riippumattomana syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa, työntekijällä on oikeus saada palkkansa kuitenkin enintään seitsemältä päivältä”.

Koska riippuvuussuhde vallitsevassa satamalakossa on syntynyt, voi työntekijöiden palkanmaksun lopettaa välittömästi työnteon tosiasiallisesta estymisestä alkaen ilman seitsemän päivän palkanmaksuvelvollisuutta. Laintulkinta koskee työtä, joka ei ole suoraan lakon kohteena, vaan estyy lakon välillisten vaikutusten vuoksi.

Lakko vaikeuttaa raaka-aineiden ja komponenttien saantia

Vientiyritykset kärsivät nyt laajasti ammattiliittojen poliittisesta toiminnasta, vaikka kaksi viikkoa kestävän lakon piirissä on suoraan vain muutama suuri teollisuusyritys.

”Työ yrityksissä estyy nyt poliittisen lakon vuoksi, joten kyseessä ei ole työnantajien työtaistelutoimi, kuten julkisuudessa on väitetty. Satamalakolla on selkeä vaikutus teknologiateollisuusyritysten raaka-aineiden ja komponenttien saantiin niissäkin yrityksissä, jotka eivät ole poliittisen lakon piirissä. Jos lakon aiheuttama, olennaisten materiaalien puute estää työnteon yrityksissä kokonaan, voidaan palkanmaksu lakkauttaa saman tien”, sanoo Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Minna Helle.

Jokainen yritys päättää viime kädessä itse, miten menettelee palkanmaksun osalta.

”Työmarkkinoilla vallitseva tilanne on nyt todella valitettava. Työmarkkinauudistukset ovat välttämättömiä kilpailukyvyn ja tulevaisuuden talouskasvun vahvistamiseksi, ja niiden vuoksi lakkoilevat ammattiliitot heikentävät toimillaan Suomen taloutta ja samalla omien jäsentensä työllisyyden näkymiä”, Helle sanoo.

Yksityiskohtainen ohjeistus poliittisiin työtaisteluihin liittyvistä työsuhdekysymyksistä jäsenyrityksille löytyy Työsuhdepalvelusta.

Lisää aiheesta:

Poliittisen lakon juridiikkaa

Teollisuuteen jälleen ilmoitus uudesta massiivisesta poliittisesta lakosta

Vientiliitot: Massiivinen lakko vientiteollisuuteen vakava uhka Suomen taloudelle – Satamien pitäminen panttivankina vahvistaa tarvetta poliittisten lakkojen rajoittamiselle