vientiteollisuus
Uutinen

EU-elpymispaketin hankerahoitusta voi hakea pian – Onko yrityksesi hanke jo suunnittelupöydällä?

Wed, 06/16/2021 - 10:57
EU:n elpymispaketin ohjelmat alkavat olla valmiita, ja rahoitushakujen odotetaan käynnistyvän jo kuluvan kesän aikana. Yritysten täytyy olla omien investointihankkeidensa kanssa valmiudessa jo nyt. Hyvä muistisääntö on, että digivihreitä hankkeita tehdään myös muissa EU-maissa, ja suomalaisetkin yritykset voivat hakeutua niihin mukaan.

EU-elpymispaketista eli Suomen kestävän kasvun ohjelmasta miljardeineen ja kohdennuksineen on puhuttu pian jo vuosi. Nyt valtionhallinto on rahoitushakujen suunnittelussa pitkällä, ja hakujen odotetaan käynnistyvän heti kesälomien jälkeen.

Kestävän kasvun ohjelmasta voi hakea rahoitusta esimerkiksi vihreän tai digitaalisen siirtymän hankkeisiin, mutta lukuisiin muihinkin uudistamisratkaisuihin. Juuri nyt on siis erittäin kannattavaa investoida tutkimukseen ja kehitykseen. Hakuja avataan muun muassa energiajärjestelmän murroksen sekä teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisujen tueksi.

Rahoituspäätöksiä odotetaan jo täksi kesäksi

Rahoituspäätöksiä ryhdytään tekemään heti sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on tehnyt Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskevan päätöksen, ja rahoituksen sisältävä talousarvio on hyväksytty eduskunnassa. Alustavan aikataulun mukaisesti neuvoston odotetaan tekevän päätöksensä suunnitelmasta kuluvan kesän aikana. 

Rahoitusta tulevat pääosin myöntämään työ- ja elinkeinoministeriö sekä Business Finland. Rahoitusta kanavoidaan myös ELY-keskusten ja Energiaviraston kautta. Ohjelman rahoitus kattaa vuodet 2021–2026.

Suomella on suuria ja kunnianhimoisia suunnitelmia. Ratkaisuhakuisuutta tarvitaan globaaleihin ongelmiin, ja TKI-hankkeiden täytyy muuttua kaupalliseen muotoon.

Eurooppalaisella tasolla Suomen yrityksillä on kaikki kasvun avaimet esimerkiksi akkuteknologian, siruteknologian ja kiertotalousratkaisujen skaalaamisessa. Rahoitushakuja avataan pian teollisuuden sivu- ja jätevirtojen vauhdittamiseksi, tämä tarkoittaa esimerkiksi akkujen sekä muiden keskeisten materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Rahoitus kohdistetaan pilotti- ja demonstraatiolaitoksiin, ensimmäisiin kaupallisiin laitosinvestointeihin ja niihin kytkeytyvään TKI-toimintaan. Ohjelmakaudelle on varattu rahoitusta 110 miljoonaa euroa.

Vetytalouden osalta olemme koonneet jo merkittävän klusterin. Tämä klusteri voi hakea rahoitusta EU-maiden väliseen vety-IPCEI-ohjelmaan jo kesäkuun aikana.

Esimerkkejä kotimaan hankkeista ja elpymisrahoituksesta:

  • Energia-infrastruktuuriin on koko ohjelmakaudelle varattu rahoitusta 155 miljoonaa euroa. 
  • Uusiin energiateknologioihin on koko ohjelmakaudelle varattu rahoitusta 155 miljoonaa euroa.
  • Vähähiilisen vedyn tuotantoon sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen on koko ohjelmakaudelle varattu rahoitusta 150 miljoonaa euroa.
  • Teollisuuden prosessien suoraan sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen on koko ohjelmakaudelle varattu rahoitusta 60 miljoonaa euroa.

Lisäksi tarkoituksena on avata myöhemmin rahoitushaku, jolla edistetään fossiilisten polttoaineiden korvaamista tukemalla julkista liikennesähkön, biokaasun ja uusien käyttövoimien jakelu- ja tankkausinfrastruktuuria. Ohjelmakaudelle on varattu rahoitusta 20 miljoonaa euroa. 

Veturiyrityshankkeille useita eri ohjelmia

Vuoden 2021 aikana tavoitteena on myös avata yrityksille rahoitushakuja veturiyrityshankkeisiin, avainteknologioiden vauhdittamiseen sekä kasvuyritysten innovaatiotoimiin.

Muita veturirahoituksia:

  • Kesäkuussa avattiin veturiyrityksille kaksivaiheinen haastekilpailu. Ohjelman rahoitus on 100 miljoonaa euroa. Ensimmäisen kilpailukierroksen ehdotukset tulee toimittaa 1.9.2021 mennessä. 
  • Veturiyrityshankkeita tukevien avainteknologioiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin on koko ohjelmakaudelle varattu rahoitusta 27 miljoonaa euroa. Innovaatioinfrastruktuurien kehityshankkeisiin on koko ohjelmakaudelle varattu rahoitusta 25 miljoonaa euroa. Innovatiivisten kasvuyritysten tukemiseen on koko ohjelmakaudelle varattu rahoitusta 20 miljoonaa euroa. 

Akuilla toimiva porauslaite, Sandvik

Veturiyrityshanke. Sandvik sähköistää raskaita työkoneitaan ja tekee erilaisia digitaalisia ratkaisuja osana Business Finlandin veturiyrityshanketta. Kuvassa Sandvikin DD422iE akuilla toimiva maanalainen porauslaite. (Kuva: Sandvik)

Myös terveysteknologia huomioidaan elpymispaketissa. Terveys- ja hyvinvointiosaamisen ja -teknologioiden kärkiohjelmaan on tulossa lisärahoitusta 4 miljoonaa euroa.

Myöhemmin käynnistetään mikroelektroniikkaa (15 milj. euroa) ja 6G:n, tekoälyn ja kvanttilaskennan kehittämisympäristöjä (10 milj. euroa) koskevat haut. ELY-keskusten pienten yritysten kasvun kiihdyttämisohjelmaan tullaan ohjaamaan lisärahoitusta 10 miljoonaa euroa. 

Voit hakea rahoitusta myös toiseen EU-maahan

Elpymisrahoituksessa tulee katsoa myös muiden EU-maiden isoja tukipotteja, etenkin jos oman yrityksen toiminta sijoittuu toiseen EU-maahan. Esimerkiksi Italian elpymispaketti on 205 miljardia euroa (69 miljardia elpymistukea, 14 miljardia ReactEU-tukea ja 123 miljardia elpymislainarahoitusta) ja Espanjan 69 miljardia.

Suunnitelmat ovat rakenteiltaan erilaisia, joten niitä on vaikea vertailla keskenään. Saksa ja Ranska ovat määritelleet vihreän ja digitaalisen siirtymän hankkeistukset tarkkaan, Espanja puolestaan vain laadullisia tavoitteita. Italialla on kaksi vihreän siirtymän kategoriaa.

Saksa sijoittanee digitaalisiin ratkaisuihin 15 miljardia euroa, Italia 42 miljardia, Espanja 16 miljardia ja Ranska 10 miljardia euroa. Iso osa vihreää siirtymää pyritään investoimaan rakennusten vihreään siirtymään, uusiutuvaan energiaan sekä energiatehokkuuteen.

Elpymisrahoituksen jakaminen, graafi
Elpymispaketin kokonaisrahoitus, graafi

 

Yritysten täytyy olla valmiudessa nyt, koska tällaista investointimahdollisuutta ei välttämättä nähdä toistaa kertaa. Suomalaisten yrityksen kannattaa pyrkiä laajentamaan hyväksi havaitut ratkaisunsa muihin EU-maihin.

Teksti: Akseli Koskela

Lisätietoja:

EU-vaikuttamisen päällikkö Akseli Koskela (uudistuva teollisuus), puh. 044 277 1780, akseli.koskela@teknologiateollisuus.fi, twitter: @ak5eli

Lisää aiheesta:

Suomalaisilla yrityksillä mahdollisuus kasvattaa saamaansa EU-rahoitusta: Horisontti Eurooppa vauhdittaa digivihreää kasvua

Artikkeli: EU Funding Playbook antaa yrityksille eväitä EU-rahoituksen hakuun

EU Funding Playbook -sivuston linkki

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa 

Hydroline sai digimurrokseen tukea EU:n Horizon 2020-hankkeesta: ”Tämä on äärimmäisen hyvä työkalu rahoittaa tuotekehitystä”

Ilmastoystävällisempää kaivostoimintaa verkostojen yhteistyöllä – Sandvik aikoo säilyttää paikkansa edelläkävijänä

Datan putkiremontista Suomelle vientiä ja työtä – SSAB tarjoaa EU:n elvytyshankkeiksi teollisuuden digivihreitä uudistamisprojekteja

 

Teksti on mukana kesäkuun uutiskirjeessä.