EU-parlamentti
Artikkeli

Suomalaisilla yrityksillä mahdollisuus kasvattaa saamaansa EU-rahoitusta: Horisontti Eurooppa vauhdittaa digivihreää kasvua

13.4.2021 klo 16.15
Suomella ja Suomessa toimivilla yrityksillä on mahdollisuus kasvattaa saamaansa EU-rahoitusta ja hyötyjä merkittävästi uudella ohjelmakaudella 2021–2027. Horisontti Eurooppa -ohjelmassa aukeaa useita hakuja kevään aikana, kun ensimmäiset työohjelmat valmistuvat toukokuussa.

Horisontti Euroopan kansallisessa käynnistystilaisuudessa puhuneet ministerit Mika Lintilä ja Annika Saarikko sekä komissaari Marija Gabriel korostivat, että Horisontti Eurooppa ja sen 95 miljardin euron budjetti on yksi askel kohti EU:n 3 prosentin ja Suomen 4 prosentin tavoitetta t&k-intensiteetille.

Euroopan t&k-investoinnit (2,2% BKT:sta) ovat tällä hetkellä alemmalla tasolla kuin Yhdysvalloissa (2,8 %), ja Maailmanpankin tuoreimmassa vertailussa myös Kiina on ohittanut Euroopan. Lisäksi eurooppalaisten yritysten osuus eniten innovaatiotoimintaan panostavista 2 500 yrityksestä maailmassa on laskenut 17 prosenttiin, kun Kiinan osuus on 20 ja Yhdysvaltojen yli 30 prosenttia.

EU:sta saatavan rahoituksen tulee aidosti lisätä yritysten ja muiden TKI-toimijoiden käytössä olevaa julkista tki-rahoitusta, ei korvata kansallista rahoitusta. Myös kansallista tki-rahoitusta tulee kasvattaa, jotta 4 prosentin tavoite saavutetaan. OECD:n tietojen pohjalta yritysten t&k-toimintaa tuetaan Suomessa kansainvälisesti vertailtuna varsin vähän.

"TKI-rahoituksen saatavuus on yksi keskeisistä tekijöistä, joita yritykset tarkastelevat tehdessään päätöksiä uusista investoinneista ja niiden sijoittamisesta", muistuttaa tilaisuudessa puhunut Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.   

”Kansalliset TKI-ohjelmat, kuten Veturiyrityksistä vipuvartta- ja Lippulaiva-ohjelma, ovat tärkeitä ja niiden lähtökohtana tulee olla kansainvälinen verkottuminen ja edelläkävijyys. Jo käynnistyneet Veturi- ja Lippulaiva-hankkeet tarjoavatkin hyvät lähtökohdat eurooppalaiselle ja kansainväliselle yhteistyölle.”

Pk-yritykset aktiivisimpia

Suomi on viime vuosina onnistunut kasvattamaan saamaansa EU-rahoitusta. Horisontti 2020 -ohjelman Industrial Leadership -hankkeiden merkitys Suomelle tarkasteltaessa Suomen ohjelmasta saamaa rahoitusta on ollut suurempi kuin esimerkiksi Irlannissa, Itävallassa, Saksassa, Ruotsissa tai Alankomaissa. Suomalaiset yritykset ovat siis kasvamassa määrin hyödyntämässä ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia liiketoimintansa kehittämiseksi. Myös tutkimuslaitosten, erityisesti VTT:n rooli, on näissä hankkeissa ollut tärkeä.

”Erityisen aktiivisia ovat olleet pk-yritykset. PK-yritysten saama osuus yritysten saamasta Horisontti 2020 -rahoituksesta oli Suomessa peräti 71 prosenttia, kun se koko ohjelman osalta oli 52 prosenttia”, Jaakko Hirvola toteaa.  

Jaakko Hirvola

Yhteistyötä. Suomen teollisuudella on kokemusta monialaisesta ja sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä, joka luo perustan uudenlaiselle liiketoiminnalle ja elinkeinoelämän rakenteelliselle uudistumiselle, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

Trendi on positiivinen ja tästä on hyvä jatkaa Horisontti Euroopan ohjelmakaudelle 2021–2027, Hirvola toteaa.

Horisontti Eurooppa tulee olemaan yrityksille merkittävä rahoituslähde. Ohjelma tukee yritysten TKI-yhteistyötä muiden yritysten ja parhaiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa ja avaa mahdollisuuden olla edelläkävijöiden joukossa teknologiakehityksessä ja uusien teknologioiden käyttöönotossa omassa liiketoiminnassa. Yritykset voivat Horisontti Euroopan tukemana vahvistaa ja monipuolistaa kumppanuusverkostoaan ja parantaa siten omaa ja verkoston muutosjoustavuutta.

Vahvuutena vihreään siirtymään liittyvä innovaatiotoiminta

Horisontti Euroopan käynnistystilaisuuden puhujat ja osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että yrityksillä ja muilla TKI-toimijoilla Suomessa on potentiaalia kasvattaa saamaansa EU-rahoitusta ja hyötyjä vielä merkittävästi uudella ohjelmakaudella.

Euroopan investointipankin (EIB) investointiselvityksen mukaan Euroopan vahvuutena on vihreään siirtymään liittyvä innovaatiotoiminta. Erityisvahvuutena EIB nostaa esille samanaikaisesti sekä digitalisaatiota että vihreää siirtymää edistävät innovaatiot. 

Teollisuus on sitoutunut vahvasti Suomen 2035 hiilineutraalisuustavoitteiseen ja vähähiilisyystiekarttojen toimeenpanoon. Yrityksistämme löytyy sekä digitalisaatioon että vihreään siirtymään liittyvää vahvaa osaamista ja kyvykkyyksiä, esim. AI ja datatalous, älykäs valmistus, kiertotalous, kvanttiteknologia, terveysteknologia, tietoturva, vetytalous ja energiasektori-integraatio, 5g/6g.

”Meillä on myös kokemusta monialaisesta ja sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä, jota tarvitaan visaisten ongelmien ratkaisemiseksi ja joka luo perustan uudenlaiselle liiketoiminnalle ja elinkeinoelämän rakenteelliselle uudistumiselle”, Hirvola kertoo.

EU-rahoituksen vaikuttavuutta voidaan kasvattaa myös hyödyntämällä eri ohjelmien ja rahoitusinstrumenttien synergiat tehokkaasti.

Esimerkiksi Horisontti Eurooppa, Innovation Fund, Euroopan Investointipankin instrumentit sekä EU:n elpymispaketti (RRF) tukevat digivihreää kasvua ja innovaatioprosessin eri vaiheita t&k-toiminnasta, kokeiluihin ja pilotteihin sekä toimiin uusien ratkaisujen saamiseksi markkinoille.

Vahvoilla osaamisalueillamme suomalaisten yritysten ja tki-toimijoiden kannattaa rohkeasti hakeutua yhteistyöhankkeiden koordinaattorin rooliin.

”Kannustan yrityksiä myös hakeutumaan muista Euroopan maista koordinoituihin hankkeisiin. Suomen etua tavoitellen jokainen Horisontti Eurooppa -hankkeeseen mukaan lähtevä suomalaisyritys tai tutkimuslaitos voi myös aina kutsua toisen suomalaisyrityksen mukaan verkostoon ja sitä kautta kasvattaa ohjelmaan ja yhteistyöhön osallistuvien suomalaistoimijoiden joukkoa”, Hirvola sanoo.

Teksti: Mervi Karikorpi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, puh: 040 063 3751, twitter: @JaakkoHirvola

Päällikkö Mervi Karikorpi (EU:n innovaatio- ja teollisuuspolitiikka), puh: 040 741 9801, twitter: @mervikarikorpi

Lisää aiheesta:

Artikkeli: EU Funding Playbook antaa yrityksille eväitä EU-rahoituksen hakuun

EU Funding Playbook -sivuston linkki

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa 

Hydroline sai digimurrokseen tukea EU:n Horizon 2020-hankkeesta: ”Tämä on äärimmäisen hyvä työkalu rahoittaa tuotekehitystä”

 

Artikkeli on mukana toukokuun uutiskirjeessä.